joi, 9 iunie 2011

Yoga şi meditaţia tranşcedentală. Yoga and Transcendental Meditation

2010/11/13 Limbi disponibile: Română, Engleză
 
1. Limba Română
2. English language


1) Limba Română:


Yoga şi Meditaţia Tranşcendentală
de John Weldon şi Dr. Clifford Wilson


Cuprins:
1. Influenţa hinduismului
Sri Chinmoy
Baba Ram Dass
Mişcarea Hare Krishna
Învăţături opuse doctrinei creştine
Alte mişcări
Salvarea: Hinduismul contra creştinismului
2. Meditaţia Transcendentală este o religie
Natura religioasă a MT
Viziunea lumii hinduse a MT
Riscurile MT
3. Meditaţia transcendentală este ocultă şi necreştină
MT şi ocultismul
Legăturile metafizice: vehicule ale puterii oculte
Pasivitatea mintală - şi mediumnitatea
MT şi posedarea demonică
Undele cerebrale din MT - Conştienţa cosmică
Puterea corupe
Promisiunea pe care orice instructor al MT trebuie s-o semneze
4. Yoga şi ocultismul
Yoga şi magia
Dereglarea fizică, boala, chiar nebunia
Kundalini şi yoga
Kundalini şi activitatea demonică
5. Reincarnarea: Adevărată sau falsă?  
Perfecţionarea de sine de-a lungul mai multor vieţi?
Suferinţa în India şi reincarnarea
Isus Cristos, Omul perfect şi unic, a respins ideea de reincarnare
Biblia în ansamblul ei respinge reincarnarea


CAPITOLUL 1
Influenţa hinduismului

Clifford Wilson a trăit în India timp de doi ani. El nu pretinde că este o autoritate în ceea ce priveşte religiile orientale, dar cunoaşte de la sursă gândirea hindusă.

John Weldon a cercetat o bibliografie considerabilă şi a făcut cercetări aprofundate în ce priveşte practicile oculte şi învăţăturile fundamentale ale misticismului şi sectelor religioase orientale.

Misticismul face într-adevăr parte din modul indian de a trăi şi, în această ţară, el a fost practicat sub diferite forme de-a lungul secolelor. Sunt mii de ani de când ţări ca India sunt celebre prin învăţăturile lor mistice care, într-o mare măsură, stau la baza întregii lor culturi. Însuşi termenul de "guru", care este atât de strâns legat de misticismul de astăzi, e un cuvânt indian. Gurul era poate un expert în diferite forme de învăţământ, în discipline ca lupta şi muzica, dar titlul avea şi conotaţii spirituale centrate asupra structurii generale a religiei de stat hinduse.

Despre guru se credea că este dovada vie că Dumnezeu Se manifestă în carne în epoca contemporană; a-i urma exemplul însemna să faci posibilă dobândirea idealurilor spirituale ale divinităţii. Dacă voiai să fii iniţiat în cunoaşterea zeilor, atunci trebuia să urmezi învăţăturile acestui guru, căci el era cel care putea conduce la Dumnezeu. Căutătorul sincer auzea o voce interioară, şi această voce îl conducea la un guru care urma să aibă o influenţă asupra direcţiei speciale pe care trebuia s-o urmeze viaţa sa. El continua să ducă o viaţă normală, dar gurul lui îi recomanda să-şi facă sadhana, sau exerciţii spirituale, mai ales în timpul sfârşitului de săptămână.

Unii adepţi înflăcăraţi şi-au abandonat modul obişnuit de trai şi s-au consacrat în întregime căutării contopirii sufletului cu Dumnezeu.

Sri Chinmoy

Sri Chinmoy este un exemplu de acest fel. La vârsta de 12 ani, el s-a hotărât să urmeze această cale, iar la 13 ani atinsese deja Nirvikalpa Samadhi, adică starea în care sufletul său era considerat ca fiind în întregime contopit cu Dumnezeu. La vârsta de 19 ani, el s-a stabilit în ashram-ul (reşedinţa, casa) gurului său ca să studieze şi să mediteze, acceptând disciplina care face parte din viaţa într-o comunitate separată. La vârsta de 32 de ani, Sri Chinmoy a părăsit Bengalul şi, ascultând de o "poruncă lăuntrică", s-a îmbarcat pentru America, unde există astăzi mii de adepţi în "centrele sale Sri Chinmoy". El a scris mai mult de patru sute de cărţi şi a făcut peste o sută treizeci de mii de picturi şi desene, după părerea lui printr-un intermediar care nu este fiinţă omenească (desenul automat, de exemplu).

Din când în când, diverse persoane, precum muzicienii rock, se identifică cu Mişcarea lui. El se află în Statele Unite începând cu 1964. În 1970 este numit consilier spiritual la Naţiunile Unite; conduce sesiuni de meditaţie bi-săptămânale pentru circa optzeci de delegaţi şi membri ai personalului. Scopul este totdeauna acelaşi: "a deveni divin, sau a deveni Dumnezeu Însuşi" (Life-Tree Leaves - Frunze din pomul vieţii -, p. 12).

Se presupune că nişte lideri spirituali precum Sri Chinmoy au o cale specială; ei pretind că această cale a lor este cea a dragostei, abnegaţiei şi uitării de sine. Deoarece ei sunt consideraţi că au devenit Dumnezeu, se aşteaptă de la discipolii lor să trăiască conştienţi de gurul lor, acceptându-l total şi permiţându-i să le conducă viaţa, pentru a le putea da tot ceea ce are el, mai ales capacitatea sa de a atinge niveluri spirituale mai înalte.

Teza e că această cale nu este pur şi simplu devoţiunea consacrată lui Sri Chinmoy ca fiinţă omenească, ci divinităţii care se găseşte în interiorul persoanei umane. Pe cât se pare, o disciplină spirituală intensă l-a condus la această unitate cu Dumnezeu, pe care el o pune acum la dispoziţia occidentalilor care vor să accepte o asemenea unitate. A primi această unitate implică renunţarea la noi înşine şi la toate lipsurile noastre, precum egoismul, şi la alte defecte, precum frustrarea şi neliniştea. Dacă încredinţăm toate acestea gurului şi acceptăm ceea ce oferă el, vom găsi chipurile pacea, bucuria şi satisfacţia prin ajungerea la o viaţă divină.

Lucrul acesta este tipic pentru multe învăţături orientale; Dumnezeu poate fi revelat în fiecare dintre noi şi, pentru a-L găsi pe Dumnezeu, trebuie mai întâi să ne cucerim pe noi înşine printr-o viaţă de disciplină personală. Eul individual este o formă de sclavie, el trebuie să fie învins cu ajutorul unei renunţări adevărate. Teza este că omul trebuie să uite că e la fel de important cum credea mai înainte şi că trebuie să se reorienteze. Trebuie să-şi uite vanitatea şi egocentrismul şi să se fixeze în Dumnezeu, făcând astfel să-i dispară propriul eu. În felul acesta, omul poate deveni una cu Dumnezeu şi cu toţi ceilalţi: el va câştiga totul, pentru că va găsi o nouă forţă atunci când propria sa individualitate va fi fost recunoscută ca nefiind nimic.

În toate acestea, gurul este indispensabil dacă se doreşte atingerea obiectivului. Numai el cunoaşte calea respectivă; ca urmare, numai el poate s-o arate altora. Adeptul trebuie s-o găsească, să mediteze asupra ei şi asupra învăţăturilor date de guru şi să urmeze conştiincios instrucţiunile date de el. În felul acesta, discipolul poate urma calea care îl va duce la lumina spirituală.

Este mereu aceeaşi veche istorie cu Satan deghizat în înger de lumină, seducând, dacă este posibil, şi pe cei aleşi. E adevărat că omul poate deveni "una" cu Dumnezeu, căci aceasta este învăţătura Domnului Isus* Cristos, dar nu în sensul vedic hindus în care omul devine Dumnezeu. Este adevărat că noi ar trebui să medităm la un Om - dar acest om nu este gurul oriental, ci este Fiul lui Dumnezeu născut la Betlehem (Betleem). Calea divină nu e cea recomandată de un oarecare iluminat din secolul 20, ci cea pe care o găsim în învăţăturile Celui care a zis: "Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (Ioan 14:6) - şi lucrul acesta este valabil şi pentru orice guru oriental din epoca modernă.

Este adevărat că învăţătura lui Isus implica o disciplină, dar drumul care duce la Dumnezeu se află la începutul vieţii creştine. Nu poţi ajunge la Dumnezeu cu ajutorul faptelor şi activităţilor disciplinei. Noi vom intra, este adevărat, într-o comuniune tot mai mare cu Dumnezeu, dar însăşi întâlnirea cu El se face prin intermediul Crucii - puntea spre cer făcută la Golgota acum aproape două mii de ani. Este sigur că Dumnezeu îi răsplăteşte pe cei care Îl caută sincer, dar aceştia Îl întâlnesc crezând în mod personal în Cristos mort pe o cruce ca să aducă iertarea păcatelor şi să facă posibilă unirea cu Dumnezeu.

Sri Chinmoy pretinde că atunci când acceptă un discipol o face pentru eternitate; prin urmare, el va accepta persoana care vrea sincer să urmeze calea a cărui ghid este el. Şi aceasta este o învăţătură falsă, căci numai Isus Cristos poate oferi viaţa eternă. Numai El are puterea asupra morţii, lucru pe care l-a demonstrat din punct de vedere istoric prin învierea Sa. Numai El poate oferi viaţa eternă celor care Îl urmează (Ioan 6). Sri Chinmoy promite fiecărui discipol să-l ducă la Dumnezeu, dar ceea ce vrea el de fapt să zică este că furnizează o cale de meditaţie care te va face să crezi că tu eşti Dumnezeu. Satan a făcut aceeaşi promisiune, aşa cum relatează Geneza, capitolul 3. Dacă discipolul vrea să evite "iadul", trebuie să fie total devotat gurului; dacă se întâmplă aşa, nu mai există probleme cu situaţia de dincolo de moarte (gurul este atunci personal responsabil de acest discipol). Şi aici suntem în prezenţa unei doctrine false: să atribui unui om prerogativele lui Isus Cristos Însuşi. În fine, analiza cărţilor lui Sri Chinmoy arată că el este implicat profund în ocultism. Chinmoy ar putea fi încadrat între spiritişti. Spiritismul este interzis de Biblie (Deuteronom 18:9-12) şi are consecinţe de care puţini îşi dau seama.

Baba Ram Dass

Cei mai mulţi guru sunt orientali, dar există excepţii remarcabile - printre care unul zis Baba Ram Dass, numit înainte Richard Alpert. Fiul unui strălucit om de afaceri american, el a renunţat astăzi la totul ca să devină un guru occidental pe care îl ascultă mii de oameni. Până în 1960, el era un evreu american pe care îl favoriza succesul; el poseda propriul său avion Cessna, un apartament luxos şi tot ceea ce ţine de o viaţă trăită în lux.

El preda noţiuni de psihologie, printre care motivaţia, teoria freudiană şi dezvoltarea copilului. El putea răspunde la întrebările legate de psihologie care îi erau puse, dar se spune că el însuşi era o fiinţă an-xioasă şi nevrozată. În ciuda cunoştinţelor sale intelectuale, era tulburat şi neştiutor. Atunci l-a întâlnit pe Timothy Leary, al cărui nume a rămas asociat cu călătoriile "spirituale" datorită LSD-ului. Ei au devenit prieteni, şi Richard Alpert l-a urmat pe Leary în experienţele sale cu halucinogene. Prima sa experienţă i-a permis chipurile să dobândească o mai mare pătrundere a propriei sale fiinţe interioare. Cu toate acestea, experienţa a trecut repede, şi el s-a regăsit curând la punctul de plecare cu toate inhibiţiile şi neliniştile sale. A continuat să facă experienţe cu "suişuri" urmate iremediabil de "coborâşuri". În final, el s-a dus în Orient şi, în Nepal, l-a întâlnit pe Bhagwan Dass, un tânăr american care petrecuse cinci ani în Orient.

Bhagwan Dass purta acum roba care îl indica drept un om sfânt şi vorbea curgător hindusa. Alpert a crezut că el întruchipa pacea şi priceperea vieţii pe care o căuta şi l-a urmat într-un ashram situat la poalele Himalayei. Acolo l-a întâlnit pe maharajahul Neem Karoli care a devenit gurul său. Neem Karoli l-a intimidat pe american, şi acestuia, aflat în căutarea unor răspunsuri, i s-a părut că gurul putea să pătrundă până în gândurile sale cele mai secrete. Americanul a rămas şase luni în tăcere, a meditat şi a primit învăţătura transmisă pe o tăbliţă şi chiar prin vibraţiile gurului său. S-a întors pe urmă în Statele Unite, unde a început să i se răspândească renumele de conducător spiritual. După exemplul dat de guru orientali, a început şi el să practice spiritismul.

Cartea sa Be Here Now (Fii aici acum), un ansamblu de meditaţii şi tehnici în care se regăsesc multe imitaţii ale creştinismului, a fost pe placul publicului. Dass vorbeşte în ea despre căutarea pură a credinţei şi despre puritatea credinţei. Ca şi Sri Chinmoy, el vorbeşte despre a fi una cu gurul. El subliniază şi lipsa de atracţie a acestui guru care  l-a condus în această nouă experienţă. El era dispreţuit de unii care îl căutau şi care nu vedeau în el decât un bătrânel scund învelit cu o cuvertură. Totuşi, în ochii iniţiatului (cum era Richard Alpert), acest bătrânel scund era o personificare a iluminării universale. Pe el - şi pe discipolul său, Richard Alpert (acum Baba Ram Dass) - trebuie să-i asculte lumea.

Ceea ce este ciudat e faptul că mii de americani îl ascultă. Aceasta dovedeşte că meditaţia şi religiile orientale vor continua. De exemplu, Meditaţia Transcendentală a iniţiat peste un milion de persoane şi are mereu un impact important.

Mişcarea Hare Krishna

Printre grupările care au invadat Occidentul, una dintre cele care se face cel mai mult auzită este Mişcarea Hare Krishna.

Această societate e cunoscută şi sub numele de ISKON, Societatea Internaţională de Conştiinţă Krishna. Şi ea este o varietate de hinduism şi pretinde că provine din învăţăturile date de Krishna, care a apărut în India pe la anul 3000 î.Cr. cu un discipol numit Arjuna. Se pretinde că acest Krishna a cunoscut mai multe incarnări, ultima în anul 1486 d. Cr. Mişcarea afirmă o succesiune neîntreruptă de discipoli, până la iniţierea gurului Prabhupada, din 1933, care a primit aşa-zisa misiune de a răspândi conştiinţa lui Krishna în lumea occidentală. Mişcarea s-a instalat la Londra în 1968 şi în Statele Unite în 1969, din acelaşi motiv. Există cel puţin trei temple în Anglia şi vreo treizeci în Statele Unite. Prabhupada a murit în 1977, dar moartea sa n-a avut decât un slab impact asupra mişcării.

Una dintre caracteristicile acestei grupări este faptul că membrii ei cred că pot atinge iluminarea cântând numele zeului lor - şi acesta este motivul pentru care cete de oameni defilează pe străzile oraşelor cântând "Hare Krishna" sau "Hare Rama", Krishna şi Rama fiind cele două nume ale zeului lor. Melopeea este adesea însoţită de tranşe şi devoţiune extatică.

Această grupare are reguli foarte stricte în ceea ce priveşte hrana (nici carne, nici peşte, nici ouă), băuturile alcoolice sunt interzise, iar relaţiile sexuale sunt foarte reduse. Discipolii de sex masculin poartă un şir de 108 perle care sunt numărate ca nişte mătănii. Ei sunt îmbrăcaţi în nişte robe orientale, în general de culoarea şofranului (galben), şi trupul lor este adesea pictat - toate acestea sunt privite ca demonstrând devotamentul lor pentru Krishna. Revista lor, Back to Godhead (Înapoi la dumnezeire), se vinde pe străzi, iar cărţile lui Prabhupada (considerate ca "Scriptură") au fost chipurile tipărite în peste 66 milioane de exemplare. Ei recunosc că Biblia şi Coranul sunt cărţi "divine", dar susţin că şi una şi cealaltă au fost deformate în cursul secolelor. Ei afirmă că nu încearcă să schimbe religia oamenilor, ci că se străduiesc să facă din ei adepţi mai buni ai religiei lor, ajutându-i să facă experienţa conştiinţei lui Krishna.

Despre cântatul cuvintelor "Hare Krishna" se crede că transportă imediat individul dincolo de atmosfera materială a iluziei (aşa-zisa Maya) în care se află, şi anume pe o platformă spirituală mai înaltă. Ei cred că unul dintre simptomele care indică faptul că s-a ajuns la o asemenea platformă este impulsul de a începe să danseze. Uneori, aceste simptome de dans şi de cântat se aseamănă unor stări de alienare mintală.

Învăţături opuse doctrinei creştine

ISKON susţine că, pentru a ajunge la salvare, trebuie să te abţii de la patru păcate primare, să cânţi "Hare Krishna" de cel puţin 1728 de ori pe zi şi să te străduieşti să respecţi de reguli diferite. Ea afirmă că Isus Cristos nu a murit pentru păcatele lumii, că El n-a făcut decât să neutralizeze karma discipolilor - şi aceasta nu avea nimic de a face cu crucea. De fapt, după părerea lui Prabhupada, "sacrificiul" lui Dumnezeu e de "milioane de ori" inferior "sacrificiului" lui Vasudeva, Datta Thakura, un simplu adept al lui Krishna incarnat în domnul Caitanya Caritamirta (Sri Caitanya Caritamirta, cap. 15, textul 163).

Aceasta este în contradicţie directă cu doctrina creştină a salvării. Această învăţătură propune lucrări şi acţiuni prin care se poate ajunge la salvarea cuiva, pe când doctrina creştină susţine că salvarea nu poate fi primită decât ca un dar datorită ispăşirii făcute de Domnul Isus Cristos, care a murit ca să aducă întregii lumi iertarea păcatelor (1.Ioan 2:2). A cânta un nume aşa-zis sfânt nu este un mijloc de salvare, şi o asemenea învăţătură se opune doctrinelor Bibliei. Melopeea însăşi este o formă de meditare, şi aceasta ocupă un loc important în învăţătura şi practicile oculte sub diferitele lor forme.

Susţinând că sufletul poate fi eliberat din trup prin cântatul cuvintelor "Hare Krishna", Mişcarea Krishna se apropie cel mai mult de conceptul unei salvări personale. De fapt, nici nu este o salvare, ci o eschivare. Această Mişcare pune accentul pe melopee şi incită individul să se amăgească cu iluzii prin faptul că se eschivează de realitate refugiindu-se în fiinţa lăuntrică în loc să o facă prin droguri, căutând extazul prin dansuri şi cântece repetitive (cu cuvinte, propoziţii sau fraze care se tot repetă). Un asemenea "extaz" nu este decât o stare trecătoare care nu poate fi comparată cu pacea liniştită şi cu sentimentul de realizare pe care le descoperă adevăratul discipol al lui Isus Cristos prin aţintirea privirilor asupra lui Isus, Iniţiatorul şi Desăvârşitorul credinţei" (Evrei 12:2).

Alte mişcări

Gurul Maharaj Ji şi Misiunea Luminii Divine (MLD) reprezintă o altă religie hindusă. Maharaj Ji a fost numit la început "Domnul universului", "a doua venire a lui Cristos", etc. Totuşi, în 1973, MLD a început să modereze "statutul divin" al gurului său, deşi continuă să fie considerat "mai bun decât Isus". Această reacţie era în legătură cu problemele sale personale (de exemplu, proces de familie, etc.) şi cu lipsa sa vizibilă de atotputere. Atunci când pretenţiile grandilocvente ale "mileniului" s-au terminat cu un eşec, MLD a avut dificultăţi evidente în menţinerea divinităţii gurului ei. Totuşi, recent, după ce a lăsat lucrurile să se mai potolească, pretenţiile la divinitate - lucru deloc surprinzător - au reapărut. În revista Divine Times din ianuarie-februarie 1979 se află un articol conţinând douăzeci şi patru de fotografii ale lui Maharaj Ji şi intitulat "Fotografiile secrete şi revelate ale lui Dumnezeu", şi în el se regăseau pretenţiile la atotputere. Desigur, adevăratul Dumnezeu vede aceste pretenţii cu un alt ochi: "Inima ţi s-a înălţat, şi tu ai zis: Eu sunt Dumnezeu, şed pe scaunul lui Dumnezeu... de aceea, pentru că îţi iei voia ta drept voia lui Dumnezeu... vei muri de moartea celor necircumcişi" (Ezechiel 28:2,6,10).

Sathya Sai Baba e un guru mai puternic, având milioane de adepţi. Este un om cu o putere ocultă considerabilă. Un prieten al autorilor, Tal Brooke, a fost principalul discipol american timp de aproape doi ani al lui Baba şi tocmai a scris o expunere aprofundată despre Sai Baba: The Lord of the Air (Advent Books, New York). Această carte se bazează pe o experienţă personală şi dă în vileag unele dintre secretele întunecate referitoare la Sai Baba, secrete până acum necunoscute de public.

Aceşti guru continuă să vină în Occident. Un lucru este limpede: aduc cu ei învăţături distrugătoare ale moralităţii, ale spiritualităţii inteligente şi ale valorilor creştine. Pledoaria lor făţişă în favoarea diferitelor forme de ocultism (de exemplu yoga), a spiritismului, a imoralităţii sexuale (de exemplu tantra) a ruinat mii de vieţi. Fie că este vorba de Hare Krishna care e un atac la adresa caracterului sacru al căsătoriei, femeii şi familiei, fie că e vorba de ritul de posedare divină şi anarhia socială a lui Bubba Free John, ori de credinţa lui Meher Baba că nebunia este o formă de înaltă spiritualitate, ori de spiritismul lui Ram Dass, ori de ciudatele experienţe oculte ale lui Muktananda, ori de eforturile lui Paramahansa Yohananda de a "hinduiza" creştinismul, etc..., mai devreme sau mai târziu va trebui plătit preţul angajamentului personal. Adevăratul înţelept e cel care evită tot ce este "înţelepciune" şi "spiritualitate" orientală.

Salvarea: Hinduismul contra creştinismului

Înainte de a încheia acest capitol, se cuvine să examinăm subiectul salvării. Care este învăţătura hindusă? Ce cred creştinii?

Cei mai mulţi guru care operează în America de astăzi sunt până la un punct aliaţi cu hinduismul, mai ales cu şcoala vedică. Va fi deci util să facem o mică comparaţie între concepţiile hinduse şi cele creştine în ceea ce priveşte salvarea.

Creştinismul
Hinduismul
1. Dumnezeu este sfânt şi nu e întinat de păcat (Isaia 5:16).
1. "Dumnezeu" este autorul răului. Aceasta atacă iubirea, mila, dreptatea, caracterul, etc. ale lui Dumnezeu.
2. Dumnezeu a creat lumea, şi aceasta este o realitate fizică. După ce a creat-o, Dumnezeu a zis că totul era "foarte bun" (Geneza 1:31).
2. "Dumnezeu" a făcut lumea ca iluzie, şi lucrul acesta face parte dintr-un joc (lila).
3. Dumnezeu este o Fiinţă personală.
3. Dumnezeu este parţial sau complet impersonal.
4. Dumnezeu n-a vorbit decât prin Cuvântul Său, Biblia.
4. Biblia este de rangul doi în raport cu scrierile orientale care o înlocuiesc.
5. Dumnezeu există în trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Spiritul (Duhul) Sfânt.
5. Existenţa lui Dumnezeu este "monistă", adică tot ce există este o unitate.
6. Dumnezeu este independent şi distinct de creaţie.
6. Dumnezeu este creaţia (panteism) sau esenţa dinapoia ei (monism).
7. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său unic ca sacrificiu pentru păcatele noastre. Cristos este în mod plenar Dumnezeu (Coloseni 2:9, etc.) şi unic.
7. Cristos este redus la a nu fi decât un guru, un maestru sau unul dintre numeroşii avatari (incarnări). El nu este unic.
8. Dumnezeu are toată autoritatea asupra creaţiei Sale.
8. "Eu sunt aceasta" - Omul devine Dumnezeu. Omul are autoritate asupra "creaţiei", ceea ce este demonstrat prin siddhas (puteri oculte).
9. Dumnezeu a prevăzut un sacrificiu infinit pentru salvarea omului.
9. Salvarea în sens creştin e o "blasfemie", e inutilă. Ea împiedică creşterea spirituală.
10. Salvarea este obţinută numai prin har.
10. Salvarea este obţinută prin fapte, după legea karmei - evoluţia lentă spre unitatea divină cu ajutorul unei avansări psiho-spirituale oculte şi/sau mai multe vieţi.
11. Moartea pentru necreştin are consecinţele cele mai grave şi are ca rezultat o separare eternă de Dumnezeu.
11. Moartea este o iluzie, ea îl uneşte pe credincios cu Dumnezeu.
12. O singură incarnare unică în Cristos (Evrei 9).
12. Nenumărate incarnări ale lui Dumnezeu în cursul istoriei.
13. Comunicarea cu Dumnezeu se face prin rugăciune şi prin citirea Cuvântului Său.
13. Comunicarea are loc prin meditaţie psihico-mistică (distrugerea eului) şi prin sadhana (exerciţii spirituale).
14. Pe cruce, Dumnezeu Şi-a dovedit iubirea personală pe care o poartă creaţiei Sale (Ioan 3:16).
14. Fiind impersonal, Brahma nu are iubire. Brahma este dincolo de orice dualism.
15. Dumnezeu are un plan şi un scop pentru creaţia Sa unică.
15. Pentru toată eternitatea, "creaţia" nu este altceva decât eterna iluzie ciclică a creaţiei, susţinerii şi distrugerii universale.

Creştinismul
Hinduismul
1. Omul e moral şi esenţial separat de Dumnezeu. Omul este creaţia lui Dumnezeu. Creaţia e distinctă şi separată pentru totdeauna de Creator.
1. Omul e Dumnezeu; Dumnezeu este totul (panteism), sau în exterior totul e maya (iluzie), dar adevărata esenţă interioară este Brahma sau Dumnezeu (monism).
2. Răul este rezultatul păcatului omului şi al răzvrătirii lui faţă de Dumnezeu, adică a separării sale de El.
2. Răul vine din ideea că există o separare adevărată între Dumnezeu şi om - căci de fapt nu există separare. (Astfel, creştinismul este însăşi expresia răului).
3. Erezia, înseamnă să susţii că omul nu este separat de Dumnezeu şi că nu există nevoie de pocăinţă.
3. Erezia, înseamnă să susţii că omul e separat de Dumnezeu (ea este deci creştinismul).
4. Salvarea este obţinută recunoscând realitatea separării şi nu încercând s-o ascunzi sau s-o priveşti ca pe o iluzie. Odată ce e recunoscută separarea de Dumnezeu, poţi atunci alege să-L urmezi pe Dumnezeu crezând că Dumnezeu, prin Cristos, a rezolvat problema păcatelor tale.
4. Salvarea este obţinută luând la cunoştinţă despre iluzia (maya) se-parării şi acceptând unitatea fiecărei vieţi sau a tot ceea ce există (monism).

CAPITOLUL 2
Meditaţia Transcendentală este o religie

Meditaţia Transcendentală este una dintre religiile cele mai la modă. (Da, e o religie!) Maharishi Mahesh Yogi şi-a lansat Mişcarea în 1957, după ce gurul său spiritual (Guru Dev) i-a ordonat să pună la punct o tehnică simplă care să permită oamenilor din popor să atingă unirea cu Dumnezeu după doctrina hindusă. Mişcarea a crescut până a atins punctul culminant în 1975, când treizeci până la cincizeci de mii de persoane erau iniţiate în fiecare lună în Statele Unite. John Weldon mărturiseşte: "Am fost iniţiat în 1970 şi am primit mantra ieng, cuvânt la care trebuia să meditez. Mi-am dat repede seama cât de înşelător era sistemul şi, la puţină vreme după aceea, am devenit creştin, ceea ce a suprimat dorinţa mea de a practica MT. Ca un creştin angajat, înţeleg mai bine de ce practică oamenii MT, şi totuşi cele două nu sunt comparabile. Cristos mi-a dat totul în substanţă. MT nu-mi dăduse decât umbra; de fapt, astăzi, sunt convins că ea e un rău social şi spiritual". Partea majoră a informaţiei pe care o prezentăm aici este extrasă din expunerea sa apărută în 1975 care conţine o documentaţie completă provenind chiar din scrierile lui Maharishi. Ne vom referi şi la nişte dări de seamă interesante.

La ora actuală, peste un milion de persoane practică MT şi mai multe mii de noi adepţi li se alătură în fiecare lună. Organizaţia internaţională World Plan Executive Council (WPEC) coordonează cele cinci filiale principale ale MT, ca de exemplu Mişcarea de regenerare spirituală (Spiritual Regeneration Movement), Societatea Internaţională de Meditaţie pentru Studenţi (Student International Meditation Society). Există centre ale MT în 90 de ţări (400 de centre în SUA), iar din 1970 până în 1975 organizaţia MT a strâns peste şaizeci milioane de dolari numai în Statele Unite. În ciuda naturii hinduse a MT, nişte clerici îi fac o publicitate gălăgioasă, dând asigurări că nu este vorba de o religie, ci de o formă acceptabilă de meditaţie creştină. Ea este de fapt diametral opusă meditaţiei biblice şi chiar îi izolează pe cei care o practică de modul de a vedea lumea pe care îl dă Biblia.

MT, numită "ştiinţa inteligenţei creatoare" în şcolile unde este predată, se prezintă ca o metodă foarte naturală care îl conduce pe individ la "o fericire mai mare". După declaraţile publice ale conducătorilor ei, metoda este absolut nereligioasă, poate fi în mare măsură verificată ştiinţific; ea mai este în stare să vindece practic orice rău de care ar suferi cineva. Se spune că ea este o tehnică simplă şi progresivă care nu are absolut nici un efect secundar nociv. Se afirmă că MT poate uni căminele distruse, poate aduce invincibilitate militară unei naţiuni, poate fi un remediu eficient în caz de boală mintală, poate da diferite puteri oculte, şi de asemenea poate face pe cineva infailibil!

Cineva devine adept luând parte la trei conferinţe publice şi trecând prin ritualul de iniţiere, sau puja (cuvânt hindus care înseamnă "ânchinare" sau "adorare"). În acest moment, fiecare îşi primeşte mantra lui "unică" (de fapt, deşi se zice că mantra este unică, nu există decât 16 mantre principale care sunt distribuite în funcţie de categoria de vârstă: eng, em, enga, ema, ieng, iem, ienga, iema, shirim, sniring, kirim, kiring, hirim, hiring, sham, shama). Se zice totdeauna celui iniţiat să nu spună nimănui ce mantră are şi să mediteze asupra ei de două ori pe zi timp de 15-20 de minute. După publicitatea gălăgioasă care se face, MT este o metodă "de ameliorare a sinelui" în toate domeniile, metodă ştiinţific valabilă. Totuşi, lucrul acesta nu este adevărat. Ca în cazul multor altor grupări, pentru a ajunge la adevăratele doctrine şi credinţe ale Mişcării nu trebuie să ţii seama de declaraţiile lor publice, ci să te apleci asupra învăţăturilor date de ei în particular.

Natura religioasă a MT

Mai întâi, "valabilitatea" ştiinţifică a MT e puţin convingătoare, în ciuda imensei propagande organizată de WPEC. De fapt, ea este foarte superficială. Ceea ce lipseşte MT în materie de valabilitate ştiinţifică e satisfăcut din plin de partea religioasă. În ciuda sutelor de pretenţii la contrariu, adevărata natură a MT este hinduismul vedic după tradiţia nedualistă (advaita) a Shankarei. Cele patru texte principale ale lui Maharishi sunt pline de hinduism abia voalat, mai ales Commentary on the Bhagavad Gita şi Meditations of Maharishi Mahesh Yogi. Puja sau ritualul de iniţiere este o ceremonie religioasă, fără nici o îndoială, şi mantrele sunt în legătură cu divinităţile hinduse. Fostul profesor de MT, Richard D. Scott dezvăluie, de exemplu în cartea sa Transcendental Misconceptions, că mantra sa superioară "Shree aaing namah" înseamnă: "Oh, aaing foarte frumoasă, mă aplec înaintea ta". El mai arată că MT poate duce la boli mintale, la sinucidere şi la omor. Ca dovadă a naturii religioase a MT am putea cita recenta decizie a tribunalului federal din New Jersey care interzice predarea MT în şcoli, deoarece lucrul acesta constituie o încălcare a separării dintre Biserică şi Stat (Malnak V. Yogi, 440 F. Supp. 1284-1977). În ciuda celor o mie cinci sute de pagini de documente predate de gruparea MT în favoarea pretenţiilor sale "nereligioase", judecătorul H. Curtis Meanor a declarat că: "Singura concluzie posibilă este că învăţăturile SCI/MT şi puja sunt de natură religioasă, nu există altă concluzie‚ acceptabilă' sau rezonabilă". (E interesant de remarcat faptul că "promisiunea făcută lui Maharishi" semnată de orice profesor de MT declară că el îşi recunoaşte datoria de a "servi Sfânta Tradiţie şi de a răspândi Lumina lui Dumnezeu tuturor celor care au nevoie de ea" - A se vedea ultimul paragraf al capitolului următor). Şi totuşi, la conferinţa sa publică, fiecare profesor de MT pretinde că "MT nu e o religie".

Aşa cum era de aşteptat, organizaţia MT a făcut recurs, dar în 2 februarie 1979 sentinţa a fost confirmată. Pasajul de mai jos este reproducerea textuală a unui comunicat de presă publicat de organizaţia Spiritual Counterfeits Project la Berkeley, în 6 februarie 1979.

În 2 februarie, Curtea de Apel a celei de a 3-a circumscripţii a SUA, cu sediul în Philadelphia, a confirmat decizia tribunalului, potrivit căreia Meditaţia Transcendentală (MT) este de natură religioasă.

Tribunalul de Instanţă din New Jersey, prezidat de judecătorul Meanor, dăduse sentinţa originală în procesul Malnak contra Maharishi Mahesh Yogi din 19 octombrie 1977. În argumentele sale care se întind pe 80 de pagini, judecătorul Meanor trăsese concluzia că predarea MT şi a SCI ("Ştiinţa inteligenţei creatoare", filozofia MT) în colegii particulare încălcau primul amendament al Constituţiei Statelor Unite. Cu alte cuvinte, principiul "separării dintre Biserică şi Stat" ar fi fost încălcat prin aceea că banii contribuabililor fuseseră folosiţi pentru sprijinirea învăţăturilor religioase şi practicilor Mişcării MT.

Maharishi şi Mişcarea sa MT au pretins că datele judecătorului Meanor nu erau corecte şi au făcut deci recurs la Curtea de Apel din Philadelphia. Când argumentele au fost aduse în faţa Curţii de Apel în 11 decembrie 1978, avocatul Mişcării MT a venit cu argumentul potrivit căruia trebuia să se permită intrarea MT şi a SCI în şcoli ca "ştiinţă adevărată". Curtea a pus imediat la îndoială această concepţie. Judecătorul care prezida a citat paragraful de mai jos, extras din ceremonia de iniţiere în MT:

"Guru în gloria lui Brahma, Guru în gloria lui Vişnu, Guru în gloria plinătăţii transcendentale personificate a lui Brahma, înaintea Lui, înaintea lui Shri Guru Dev împodobit cu glorie, eu mă proştern.

Apoi judecătorul a întrebat: "Ce este ştiinţific în aceasta?" În loc să răspundă direct, avocatul lui Maharishi s-a referit la o declaraţie potrivit căreia asemenea ceremonii aveau uneori loc cu ocazia unor evenimente "profane" în India. Mai târziu, Curtea a făcut observaţia că această declaraţie era totuna cu "a lua o vacă şi a agăţa de ea o bucată de carton pe care scrie ‚cal'!"

Viziunea lumii hinduse a MT

În mod fundamental, viziunea MT asupra lumii include hinduismul vedic pur. Lucrul acesta este adevărat pentru o serie de alte Mişcări întemeiate de guru, de exemplu de Sai Baba, Ram Dass (Richard Alpert), Muktananda, Sri Chinmoy, Bubba Free John (Franklin Jones), Meher Baba, Paramahansa Yogananda (The Self-Realization Fellowship - în ciuda folosirii de către ei a textelor biblice), etc. În esenţă, ceea ce se spune despre MT este valabil şi pentru ele. Cei mai mulţi guru orientali vin din tradiţia vedică. Credinţa principală este monismul - există o Realitate, şi această Realitate e o unitate. Această Realitate e definită de inexprimabilul şi impersonalul Brahma. Corolarul său, maya, este doctrina iluziei lumii şi a universului. Dacă Realitatea este Una, dualitatea nu e reală. Lila, adică "jocul" sau "amuzamentul" lui Brahma este motivul "existenţei" noastre. Deşi noi înşine şi lumea din jurul nostru suntem ireali, esenţa din spatele tuturor acestora face parte din natura divină, satchitananda (fiinţă, conştienţă şi fericire absolută). Termenul conştienţă absolută sau pură înseamnă de fapt conştienţă inactivă, care nu gândeşte, adică nu e unită cu nici un dualism. Cu ajutorul meditaţiei, noi "progresăm" până la a recunoaşte Absolutul. Noi nu ne percepem pe noi înşine (corp şi personalitate, etc.) ca ireali şi ne recunoaştem adevăratul Eu ca fiind Divin. Această Realitate se găseşte dincolo de orice dualitate - binele şi răul, om şi Dumnezeu, etc. Totul este Una, şi dacă dobândim această cunoaştere (care ne e dovedită prin experienţa noastră în meditaţie), atunci şi numai atunci putem progresa spiritualiceşte şi nu vom avea nevoie de reincarnare. Rămâi în lumea dualităţii, mai ales în cea a dualităţii creştine, şi vei rămâne sclav al lui maya şi al decăderii spirituale.

Deşi mulţi ar prefera să gândească diferit, adevăratul scop al MT e de a ne schimba viziunea despre noi înşine şi despre lume pentru a o face conformă celei a filozofiei nedualiste a Shankarei. Aceasta se înfăptuieşte prin meditare la mantră şi atingând, de mai multe ori pe şedinţă, o stare "de Fiinţă" sau de "conştienţă creatoare pură". Din punct de vedere teoretic, făcând să pătrundă tot mai mult "din Fiinţă" în minte, sistemul nervos este modificat lent până la punctul în care, într-un mod necunoscut, epistemologia individului e cu adevărat transformată. În MT există patru stări avansate de conştienţă: transcendentală, cosmică, conştienţă a lui Dumnezeu, conştienţă a Unităţii. La începutul fazei, conştienţă cosmică, persoana care meditează e transformată până când recunoaşte că atman (adevăratul eu) e Brahma. Altfel zis, ea percepe maya (iluzia) Creaţiei şi recunoaşte că adevărata esenţă a tot ce există, inclusiv ea însăşi (dincolo de aspectul fenomenal iluzoriu) e satchitananda: fiinţă, conştienţă şi fericire deplină sau Brahma, Dumnezeul ultim şi impersonal al hinduismului. În acest punct precis, după cum spune Maharishi, persoana care meditează urmează calea lui Karma Yoga. Ea se desprinde de acţiunile ei şi de urmările lor, acţionează impersonal, fără dorinţă, şi prin aceasta îşi ispăşeşte karma. (Ar trebui să observăm aici că yoga e o practică extrem de periculoasă; autorităţi în materie au citat cazuri de moarte sau nebunie subită, stări de rău fizic fără bază organică care duceau la infirmitate, sincope şi diferite boli rezultând din erori uneori infime în practicarea ei. Vom dezvolta aceste lucruri în capitolul despre yoga. Deoarece yoga şi MT sunt în general definite şi considerate ca inofensive, se caută de obicei în altă parte originea problemei). MT şi adevărata ei natură e deci contopirea cu Dumnezeu (Brahma) potrivit hinduismului. Acesta e în mod clar planul lui Maharishi pentru lume. Când se examinează pretenţiile MT, ale lui Maharishi şi ale aţâţătorilor lui şi se evaluează în mod cinstit Mişcarea, se descoperă că puţine persoane pot aspira la o înşelare intenţionată a publicului la o scară atât de mare.

Riscurile MT

Mai trebuie să observăm că MT nu este inofensivă. Potrivit unor foşti instructori şi practicanţi ai MT, există cazuri de posedare demonică. Numeroase probleme psihologice pot rezulta din practicarea sa asiduă şi se notează cazuri de psihopatie gravă, printre care psihoza.

Mai mulţi cercetători şi foşti adepţi ai MT sunt convinşi că MT poate duce direct la o disfuncţie mintală şi poate fi însăşi definiţia unei "călătorii rele". Fostul profesor de MT Greg Randolph a făcut experienţa neliniştitoare de a ajuta un alt adept, aproape invalid, şi a fost foarte înspăimântat să treacă prin tranziţia conştienţei cosmice:

"La un moment dat, el a fost foarte preocupat să ştie dacă era vorba sau nu de o stare schizofrenică. Lucrul acesta îl neliniştea. Într-o zi am petrecut trei ore încercând să extragem ceva din resursele insuflate de Maharishi în mintea noastră în timpul cursurilor de pregătire ca profesori... Rolul meu pentru a-l ajuta a fost acela de a-l face să creadă că nu era vorba de schizofrenie. Era starea supremă a cunoaşterii... Trebuia să creadă că o va atinge puţin câte puţin... şi că va fi în stare s-o întrebuinţeze. Credinţa devine un lucru foarte important".

Maharishi face această recomandare: "În absenţa unei interpretări corecte a acestei expresii de non-ataşament, poţi fi dezorientat, şi această mare binecuvântare a vieţii poate deveni un dezavantaj".

Nodul problemei este de a integra experienţa conştienţei cosmice cu un stil de viaţă deja existent. Psihiatrul Arthur Janov, autorul cărţii The Primal Scream, vorbeşte despre un călugăr hindus superior care a practicat MT timp de vreo doisprezece ani. "Rezultatul final al acestei întregi fericiri a fost o depresie totală şi nevoia de îngrijiri". Dr. Janov crede că MT duce "la o stare de irealitate totală, oarecum la o psihoză instituţionalizată din punct de vedere social".

Printre persoanele psihotice aflate la limită, MT "poate produce o psihoză caracteristică", spune cercetătorul John White, şi se admite în general că trebuie să fii "ân formă" pentru a face exerciţii mintale anevoioase, altfel te aşteaptă neplăceri serioase. MT cere o adaptare mintală şi pare prea dură pentru oamenii nepregătiţi pentru asemenea schimbări. Din nenorocire, deseori tocmai oamenii obosiţi, frustraţi şi epuizaţi sunt cei care caută remedii universale precum MT.

John Parks, fost manager al echipei "Beach Boys", a fost iniţiat în MT personal de către Maharishi. El a avut deci posibilitatea de a cunoaşte lucrurile din interior. A avut ocazia de a vedea că MT poate fi epuizantă şi periculoasă. La început, în 1969, se pare că Maharishi a subapreciat faptul că unii americani nu erau pur şi simplu gata pentru sistemul său. Parks relatează următoarele fapte, în legătură cu un curs de formare de instructori în 1969:

„Maharishi nu dăduse limită în ceea ce priveşte durata meditaţiei, şi un anumit număr de persoane au ajuns în spitalul de psihiatrie. Unii sunt şi acum acolo. Există cazuri de sinucidere datorită MT.”

Chuck Ashman, de la "Ashman File", Los Angeles, a descoperit câteva asemenea persoane cu ocazia cercetărilor sale asupra MT, deşi nu le căuta în mod special. Ceea ce studia el cu adevărat era latura financiară a MT pentru emisiunea sa televizată.

Una dintre declaraţiile cele mai dăunătoare pentru programul MT date vreodată este cea a fostului profesor MT Kathy Filler. Este uşor de înţeles dezamăgirea ei totală în faţa programului gurului.

"Dar, odată ce-am devenit instructori şi am început să-i învăţăm pe oameni, am înţeles de ce procentul de sinucideri printre profesorii de Meditaţie Transcendentală este cu mult deasupra procentului naţional. Cei care nu se omoară devin cu adevărat ciudaţi sau sfârşesc prin a redeveni toxicomani, ei sunt din nou dezaxaţi - devin nebuni sau anahoreţi - astfel că cu greu mai pot reveni la o viaţă normală. E într-adevăr trist. N-am născocit lucrul acesta. Charlie Lutes l-a amintit în timpul cursurilor de meditaţie pentru instructori. Ultimul curs la care am luat parte a avut loc în noiembrie 1972 la Ashbury Park, în statul New Jersey, şi Charlie Lutes (preşedinte al SRM) era prezent. Oamenii puneau întrebări cu privire la procentul de sinucideri - profesorii întrebau de ce atâţia oameni îşi luau viaţa. El a zis: Ei bine, în încarnările viitoare, Maharishi li se va arăta el însuşi, sau Guru Dev, şi le va da mantra...".

Ceea ce este tulburător e modul degajat în care Lutes vorbeşte despre o soluţie care nu este într-adevăr uşoară. Oamenii îşi luau viaţa din disperare - nişte instructori MT experimentaţi -, şi el nu venea cu scuze sau cu motive, ci nu făcea decât să rostească nişte urări pozitive pentru vreo reincarnare viitoare!

Atitudinea lui Lutes serveşte poate la a arăta jurământul absolut şi dogmatic de credinţă faţă de programul insuflat de Maharishi discipolilor săi. Nici chiar moartea pe care şi-o impun unii nu este o cauză de alarmă, ci este dovada unui "viitor" fericit.

Una Kroll, doctor în medicină, în articolul ei din Times, Londra, a menţionat printre pericolele posibile ale programului MT sinuciderea şi chiar omorul.

MT este studiată în scopul de a ajuta persoana care meditează să opereze o întoarcere de 180 de grade spre interior. Ea trebuie să intre în sine însăşi până ce atinge "conştienţa pură", "divinul", "brahma". Se pare că în adâncul fiinţei umane sunt ascunse nişte lucruri foarte bune, şi contactul cu ele este considerat ca având un efect benefic asupra vieţii pe care o duce subiectul.

Din punct de vedere biblic, nu-L găseşti pe Dumnezeu dacă intri în tine însuţi. Desigur, îţi găseşti adevărata ta natură, dar natura omului şi cea a lui Dumnezeu sunt diferite. Isus a spus foarte limpede:

"Căci din interior, din inima omului ies gânduri rele, imoralităţi sexuale, furturi, omoruri, adultere, lăcomii, răutăţi, înşelăciune, desfrânare, privire invidioasă, blasfemie, orgoliu, nebunie. Toate aceste lucruri rele ies din interior şi întinează omul" (Marcu 7:21-23).

Iată o imagine destul de bună a omului neregenerat care se află în interiorul unui individ, cel puţin după cum zice Dumnezeu. Ar fi greu să se confunde acest caracter cu acela al lui Dumnezeu.

Am putea cita şi alte boli cauzate de MT şi am putea să le ilustrăm, aşa cum am făcut-o până acum. Un rezumat scurt e însă de-ajuns pentru a zugrăvi tabloul. Priviţi atent aceste rezultate autentice ale prac- ticării MT: posesiune demonică, crize de epilepsie, halucinaţii, sincope durând până la douăzeci de ore, probleme vizuale, crampe puternice de stomac, confuzie mintală, dereglare sexuală, coşmare îngrozitoare, comportament anti-social, reapariţia unor simptome psihosomatice grave care fuseseră mai înainte ţinute sub control, adică ulcere hemoragice şi depresii care necesită tratament psihiatric şi medicamente.

Raportul definitiv al Institutului de Cercetări din Stanford asupra Meditaţiei Transcendentale (The Final Raport of the Stanford Research Institute on Transcendental Meditation) dă o concluzie care ar trebui să circule pe scară largă - cel puţin la fel de largă cât publicitatea făcută de aceşti guru:

"În final, ar trebui să se ia în considerare posibilitatea unor efecte nocive pe termen lung produse de practicarea MT mai ales la subiecţii instabili.

Probabil că unele tulburări cauzate de MT se datorează practicilor ei oculte. Se pare că pe cei implicaţi în ocultism îi urmează nişte consecinţe grave. Astfel, pledoaria recentă şi crescândă a MT în favoarea ocultismului ar trebui să constituie un avertisment pentru cel înţelept".

CAPITOLUL 3
Meditaţia transcendentală este ocultă şi necreştină

MT şi alte Mişcări orientale nu sunt pur şi simplu neutre vizavi de revelaţia biblică: ele sunt ostile faţă de ea. Premisa lor de bază e faptul că toţi oamenii trebuie să-şi dea seama că nu sunt separaţi de Dumnezeu, ci că sunt Dumnezeu. Astfel, aceste Mişcări reprezintă culmea idolatriei, adorarea de sine. Pentru a ajuta cititorul, am făcut o comparaţie între afirmaţiile făcute în Biblie şi cele făcute de Maharishi, ale cărui convingeri vedice sunt paralele celor avute de alţi guru.

Isus Cristos
MT
Biblia
"Eu nu cred că Isus Cristos a suferit vreodată sau că a putut să sufere. Omul care suferă de pe poziţia suferinţei (adică omul neştiutor legat de iluzia că suferinţa există) vede Beatitudinea lui Cristos ca o suferinţă" (Meditations of Maharishi Mahesh Yogi, Bantam, 1968, p. 123).
"O, oameni fără pricepere, şi a căror inimă este înceată în a crede tot ce au zis profeţii! Nu trebuia oare ca să sufere Cristosul aceste lucruri şi să intre în gloria Sa?" (Luca 24:25-26).


Suferinţa
MT
Biblia
"Nici un om, nici un creştin n-ar trebui să sufere vreodată... Biblia afirmă aceasta" (Meditations of Maharishi Mahesh Yogi, Bantam, 1968, p. 63.).
"Bucuraţi-vă, dimpotrivă, de partea pe care o aveţi la suferinţele lui Cristos... cei care suferă după voia lui Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletele Creatorului fidel, făcând ceea ce este bine" (1 Petru 4:13,19).

Ocultismul
MT
Biblia
"Noi facem ceva aici... rugăciuni concrete ca să... atragem atenţia acestor fiinţe superioare sau zei care trăiesc acolo (în lumea spiritelor)" (Meditations of Maharishi Mahesh Yogi, Bantam, p. 17-18).
"Să nu se găsească la tine nimeni... care să aibă meseria de ghicitor, de astrolog, de prezicător, de magician, de vrăjitor, nimeni care să ceară sfatul celor care cheamă spiritele sau care ghicesc cuiva, nimeni care să întrebe morţii. Căci cine face aceste lucruri este o grozăvie pentru Domnul" (Deuteronom 18:10-12). "Să nu ai alţi dumnezei înaintea feţei Mele" (Exod 20:3).

Natura interioară a omului
MT
Biblia
"Omul interior este Divin, complet Divin, plin de beatitudine..." (Meditations of Maharishi Mahesh Yogi, Bantam, p. 157).
"Căci din interior, din inima omului ies gânduri rele, imoralităţi sexuale, furturi, omoruri, adultere, lăcomii, răutăţi, înşelăciune, desfrânare, privire invidioasă, blasfemia, orgoliul, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din interior şi întinează omul" (Marcu 7:21-23).

Am putea continua să adăugăm contrast după contrast, dar obiectivul este atins: MT este anti-creştină, iar cel care se asociază cu MT în Numele lui Cristos şi o practică este un om nehotărât şi ipocrit.

MT şi ocultismul

MT provine dintr-o tradiţie a ocultismului: hinduismul, astrologia, spiritismul şi diversele practici oculte sunt la modă în India de astăzi. Deşi nu practică cu adevărat magia, o foarte mare parte din populaţia indiană crede totuşi în ea. Se pretinde că o parte importantă a scrierilor hinduse a fost revelată în mod supranatural, într-un fel asemănător celui prin care un medium primeşte mesaje în mod clarvăzător din partea spiritelor (adică a demonilor, cum au observat Gasson şi alţii).1 Tehnicile yoga sunt recunoscute şi aplicate de către toate şcolile de ocultism. Maharishi spune că MT "... este tehnica prin care cineva devine yoghin". Baza întregului ocultism - o dorinţă de a dobândi o forţă şi o cunoaştere supranaturală opuse voinţei lui Dumnezeu - este limpede prezentă în ocultismul hindus, yoga şi MT.

Maharishi spune că MT aduce puterea absolută şi cunoaşterea ocultă - baza viselor ocultiştilor. Puţini oameni îşi dau seama că ceremonia de iniţiere în MT prezintă numeroase analogii cu ritualul magic de tip ocult. Scopurile şi metodele însele sunt asemănătoare: să intri în contact cu nişte "fiinţe superioare" sau cu nişte puteri pentru a satisface dorinţa ocultistului prin primirea de putere din partea demonului sau a "dumnezeului". O lectură atentă a celor douăzeci de pagini pe care le conţine manualul secret al instructorilor de MT (The Holy Tradition), ca şi paginile 38-39 din Meditations of Maharishi şi din comentariul său Bhagavad Gita (3:9-13 şi 4:24-25) arată asemănările. În cele două cazuri, există purificarea ceremonială a atmosferei. În cadrul unui ritual magic, ea serveşte la alungarea influenţelor nedorite, adică a spiritelor rele. Există purificarea spiritului şi trupului participantului. După purificarea atmosferei exterioare şi celei interioare începe Invocarea. Atunci, sunt invocaţi zeii şi maeştrii, fie ei hinduşi sau egipteni, şi se stabileşte o legătură metafizică între ei şi cel care îi invocă. Spiritul individual este legat de domeniul spiritului cosmic sau Absolutul. Potrivit The Holy Tradition a MT:

"Scopul acestei invocaţii e să acorde spiritul activ îndreptându-l spre marii Maeştri (divinităţi), spre natura esenţială a cunoaşterii de către ei a Fiinţei Absolute. La acest nivel, mantra este captată şi transmisă noului iniţiat, conducându-i astfel conştiinţa spre acelaşi câmp al Fiinţei transcendentale... de mai multe ori, astfel ca abundenţa (puterea) ei să fie incorporată tot mai mult în viaţa iniţiatului".

Legăturile metafizice: vehicule ale puterii oculte

Legăturile metafizice se stabilesc ca vehicule ale transferului puterii oculte (Shaktipat), prin intermediul ritualului de iniţiere în MT, instructorului sau iniţiatului. Ceremoniile comportă abandonul complet al participantului - fie divinităţii care îl va poseda din clipa ritualului magic, fie gurului Dev, "mort" pentru MT. În cele două cazuri, se face uz de tămâie. Nu suntem siguri de utilitatea voită a tămâiei în MT (deşi uneori prezenţa demonilor este însoţită de un miros deosebit de neplăcut), dar în cadrul ritualului magic are un efect psihologic şi pare că este în stare să permită demonilor să ia o formă tangibilă, aşa cum fac ritualurile cu sânge folosite în aceleaşi scopuri. În cele două ceremonii se repetă în mod continuu o mantră (puja, adică ritualul de iniţiere, este alcătuit doar dintr-o singură mantră). În cazul magicienilor, scopul e de a provoca o nebunie trecătoare, "nebunia blândă", care culminează cu pierderea raţiunii şi posedarea iniţatului de către "dumnezeu". După cât se pare, posedarea nu are loc cu ocazia iniţierii în MT.

În cele două cazuri există nişte mişcări fizice rituale, memorizate, care însoţesc ceremonia; în MT, acestea nu sunt executate decât de către instructor. În cele două cazuri, participantul resimte un val de forţă metapsihică; în general, lucrul acesta nu se întâmplă decât în cazul instructorului în MT. În cele două ceremonii se regăseşte un altar pentru închinare, ofrande care sunt puse pe el şi faptul de a îngenunchia înaintea altarului. Adesea, cu ocazia ritualului magic, există ceva pe altar, în scopul de a lega metapsihic spiritul persoanei de vechea tradiţie - o relicvă străveche, fotografia unui templu, etc. Scopul e de a lega spiritul de cunoaşterea ocultă a tradiţiei care este invocată, conducând la putere ocultă şi la cunoaştere.

În MT, fotografia pe altar care îl reprezintă pe gurul Dev, "yantra", e asociată cu mantra pentru a "realiza cu succes desensibilizarea spiritului faţă de orice sistem de gândire străin şi transplantarea spiritului unui sistem cultural într-un altul..."Yantra şi mantra sunt folosite ca să se producă stări mintale pasive şi... receptive din punct de vedere psihic, aşa cum se face într-un mare număr de secte. Însuşi termenul de "Brahma" înseamnă "puterea activă conţinută într-un farmec magic".

Cu ocazia ritualurilor magice, se recunoaşte uneori necesitatea destinderii spiritului şi trupului prin aceea că nu se respiră decât printr-o nară (tehnică avansată în MT), ca şi prin utilizarea anumitor tipuri de ritmuri proprii la anumite sunete (de exemplu, mantrele) pentru a influenţa lumea astrală. În MT:

"Noi facem aici ceva preluat de la riturile vedice, nişte litanii particulare şi specifice pentru a produce un efect în cealaltă lume, pentru a atrage atenţia acestor fiinţe superioare sau dumnezei care trăiesc acolo. Întreaga cunoaştere a mantrelor sau imnurilor Vedelor este consacrată legăturii cu omul, comunicării omului cu fiinţele superioare în diferitele straturi ale creaţiei".

Maharishi spune că este ceva foarte binefăcător să contactezi aceşti dumnezei, ba încă este chiar un păcat să n-o faci. Ei sunt mai mult decât nişte puteri impersonale ale naturii, aşa cum se pretinde. Maharishi le numeşte "fiinţele cele mai evoluate".10

Pasivitatea mintală - şi mediumnitatea

MT îl mai pune pe individ şi într-o stare de imobilitate fizică şi (din punct de vedere mintal) într-o stare de pasivitate profundă; într-o atmosferă ocultă, acestea sunt cele două condiţii fundamentale ale mediumnităţii (stării de medium). Imobilizarea fiziologică poate fi într-un anumit mod mai profundă decât somnul.11 Yogananda observă că iniţial conştiinţa cosmică nu poate fi păstrată "decât în stare imobilă de transă". Cu toate că Maharishi, în acord cu cei mai mulţi guru, avertizează împotriva mediumnităţii ca fiind o cale spirituală "inferioară", ei o înlocuiesc adesea cu alte forme de spiritism şi, din această cauză, un anumit procent din cei care meditează riscă să ajungă spiritişti. Fostul medium Raphael Gasson descrie modul în care devine cineva medium:

"În toate cazurile, persoana învaţă să-şi destindă trupul şi să-şi păstreze mintea fixată asupra unui lucru până ce a atins o stare care ar putea fi considerată ca fiind autohipnoză şi pasivitate, ceea ce face ca acea persoană să nu mai gândească singură. (Aceasta este în esenţă MT). Persoana devine un automat prin care spiritele acţionează profitând de pasivitate."

Totuşi, e adevărat că starea mintală descrisă de mediumi în timpul transelor lor este asemănătoare cu gradele înalte ale MT: unitatea tuturor lucrurilor, non-existenţa conceptelor de timp, etc. De fapt, stările descrise de Maharishi sunt apropiate de cele descrise de mediumi precum doamna Willett şi Eileen Garrett.

Trebuie să mai remarcăm că o întoarcere progresivă la conştienţa normală este absolut necesară, fie în cazul mediumnităţii, fie în cel al MT, ca să nu aibă loc un şoc ce ar putea duce la violenţă dacă transmiterea din adâncimile spiritului până la starea normală e prea bruscă. Sri Krishna Prem ne avertizează că din meditaţie pot rezulta "stări parapsihologice periculoase de tip medium sau disocieri neurotice ale personalităţii", chiar nebunie, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii; nici una dintre acestea nu este amintită în MT.

Existenţa demonilor este dovedită în mod foarte adecvat de către Biblie şi documentele oculte. A refuza să creadă în existenţa lor face ca individul să devină prada manipulărilor lor. Chiar un cercetător în parapsihologie ca Dr. Elmer Green de la Menninger Foundation, unul dintre cei mai mari neuropsihiatri din Statele Unite, spune că mărturia a mii de ani de experienţă nu trebuie luată în mod uşuratic; remarcând pericolele foarte reale, el avertizează că explorarea metapsihică poate face ca individul să ajungă în "atenţia unor fiinţe care sunt, în parte, răuvoitoare, crude şi viclene". Ele pot obseda şi chiar poseda oamenii prin dislocarea sistemului lor nervos şi prin ţinerea sub control a creierului lor. Faptul că însuşi Dr. Green îi invită pe oameni să se intereseze de domeniul metapsihic (de exemplu, în cartea Beyond Biofeedback) ar trebui să constituie un avertisment pentru toţi, arătând cât de uşor pot fi deschise porţile oculte, pentru ca apoi să nu mai poată fi închise.

MT prezintă cazuri de contact cu spiritele. În hinduism, Maestrul decedat reapărea adesea discipolului pe care şi l-a făcut ca să-l ajute din punct de vedere psihic. Aşa s-a întâmplat de multe ori cu Yogananda, fondatorul organizaţiei Self Realisation Fellowship, cu Shankara, şi bănuim că la fel a fost şi în cazul lui Maharishi. Se zice că două dintre cărţile lui Maharishi sunt "binecuvântări din partea" gurului Dev. În comentariul făcut la Bhagavad Gita, înţelepciunea conţinută era "un dar" al gurului Dev, şi el îi era "inspiraţia şi lumina directoare". Trebuie să notăm un lucru: Maharishi afirmă că este benefic contactul cu cei morţi, deoarece în felul acesta se primeşte benedicţia şi ajutorul lor.

Declaraţiile lui Lutes cu privire la apariţiile gurului Dev şi ale lui Maharishi unor victime ale sinuciderii, într-o existenţă ulterioară, arată că în MT contactul cu spiritele este ceva acceptabil. Maharishi îi încurajează chiar şi pe nişte copii să intre în contact cu morţii, şi această încurajare este una dintre cele mai necugetate. Lucrul acesta este spiritism, şi când cineva îi încurajează pe nişte adulţi să-l practice, ca să nu mai vorbim de copii, este ceva deplorabil. Biblia (Deuteronom 18:9-14), ca şi numeroşi teologi şi psihoterapeuţi au avertizat cu privire la pericolele prezente. Dr. Koch a zis: "Istoria familiilor şi sfârşitul acestor practicieni oculţi sunt, în multe cazuri aduse la cunoştinţa mea, atât de tragice, că nu se poate vorbi despre nişte coincidenţe".

MT şi posedarea demonică

Deşi nu s-a făcut cunoscut publicului larg posedarea adevărată datorată MT, există cazuri cunoscute. Ocultiştii înşişi avertizează că cei care caută fără să ştie ce caută pot deveni primele ţinte ale spiritelor rele. Meditaţia de genul non-MT, totdeauna orientală, a ocazionat posedarea şi stări apropiate de nebunie. Meditaţia, inclusiv MT, poate produce scrierea şi pictura automată, fenomene care nu pot avea loc fără demonizare. Este de remarcat că înşişi demonii, cu care comunică mediumii, îşi încurajează subiecţii să practice meditaţia de tip oriental - zicând chiar că în ea se găseşte însăşi cheia contactului cu spiritele. Această meditaţie este uneori absolut paralelă cu genul MT, completată cu utilizarea obligatorie a mantrelor.

Este oare o coincidenţă că unele dintre învăţăturile spiritelor sunt absolut paralele cu unele dintre cele ale lui Maharishi? În MT eşti sfătuit să te aşezi comod şi să laşi pur şi simplu "să se producă tot ce se întâmplă de la sine în timpul practicării meditaţiei". Din cauza acestei "deschideri" faţă de starea pasivă nu se poate respinge posibilitatea posedării demonice. Kent Philpott, în cartea sa Manual of Demonology and the Occult, dă cel puţin un exemplu de posedare demonică legată de MT şi spune că a găsit numeroase exemple de persoane din clasa socială de mijloc care au ajuns posedate de demoni ca urmare a exerciţiilor yoga, a meditaţiei, a "conştienţei mărite" (mind awareness) sau a participării la "grupe de dezvoltare" (expansion groups). Dough Shah s-a născut în India, unde şi-a făcut studiile; el spune că posedarea de către un spirit rău în MT "este o posibilitate foarte reală". El observă că în India "întreaga fiinţă a celui care se închină" poate fi posedată de dumnezeul înaintea căruia se face închinarea cu ocazia ritualurilor Puja.

Deoarece mantrele MT reprezintă nişte zei hinduşi sau închinarea înaintea lor, lucrul acesta trebuie să-i pună în gardă pe cei care meditează. Noi am vorbit personal şi îndelung cu un adept al MT care, cu ajutorul unei proiecţii astrale produsă de MT, a intrat în contact cu spirite extrem de răutăcioase care îl băteau fizic la cea mai mică neascultare. Ei îi ţineau literalmente sub control viaţa, şi el nu putea face nimic fără permisiunea lor. Ei l-au avertizat clar cu privire la urmările unei conversaţii cu un creştin. Aceasta s-a petrecut doar după şase luni de MT. Instructorul de MT Dave Birdsell din Connecticut (Statele Unite) a declarat că nu este ceva neobişnuit ca nişte adepţi avansaţi să aibă experienţe metapsihice în care nişte obiecte sau persoane se contopesc cu ei.

Din faptul că Maharishi este medium, nu e de mirare că el îi încurajează pe oameni să dezvolte facultăţi metapsihice prin MT. Este limpede că Maharishi cunoaşte bine termenii oculţi, şi se zice că are capacitatea de a citi gândurile, de a practica telepatia şi percepţia metapsihică a unor "aureole" în jurul capului unor oameni şi probabil multe alte lucruri. Este interesant că Idries Shah, o autoritate cunoscută în materie de magie orientală, zice:

"Este adevărat că sadhu (oameni sfinţi din India) pretind că puterea lor metapsihică vine exclusiv de la spirite; în ei înşişi, ei nu posedă capacităţi deosebite în afară de cea a concentrării."

Maharishi nu face excepţie, deşi poate nega lucrul acesta.

Undele cerebrale din MT - Conştienţa cosmică

Cercetări recente par să indice că electroencefalograme obţinute în timpul meditaţiei de tip transcendental au multe puncte comune cu traseele encefalografice înregistrate cu ocazia telepatiei reuşite. Astfel, MT ar putea produce unde cerebrale cu o frecvenţă care conduce la telepatie sau la alte puteri oculte. Puterile metapsihice sunt produse fie prin spirite demonice, ca pentru Idries Shah, fie poate prin faptul că demonii deschid un potenţial interzis în om, potenţial pe care-l ţin sub control şi-l manipulează după plac.

Puterile metapsihice sunt universal utilizate în opoziţie cu voia lui Dumnezeu, căci ei nu-L onorează niciodată pe Isus Cristos, iar mediumii şi ocultiştii nu se interesează niciodată de revelaţia biblică. Majoritatea mediumilor admit că puterile lor metapsihice le-ar fi luate dacă le-ar folosi în afara condiţiilor stipulate de spirite, condiţii care îi fac pe mediumi să creadă că "fac bine". De fapt, ei fac mult rău, căci întrebuinţează o putere care este demonică şi nu divină.

Edgar Cayce este un excelent exemplu de acest fel. Contrar judecăţii sale deliberate, el a dezvoltat facultăţi metapsihice a căror origine o bănuia a fi satanică, dar el le-a folosit pentru "binele" pe care-l îndeplineau. El a ruinat mii de vieţi, inclusiv a sa. La ora actuală, oamenii sunt puţin dispuşi să creadă că Satan ar da putere, pace, etc. aproape indiferent cui, doar pentru a-l abate de la adevăr. De fapt, spiritele rele se deghizează adesea sub forma unor spirite bune şi fac lucruri bune pentru oameni ca să-i înşele în ceea ce priveşte adevărul biblic şi salvare (2.Corinteni 11:13-15). Facultăţile metapsihice dau iluzia spiritualităţii, dar n-au nimic de a face cu adevărata spiritualitate. (Pentru o expunere excelentă a acesteia din urmă, vezi Francis A. Schaeffer, True Spirituality - Adevărata spiritualitate, Ed. Agape).

Se recunoaşte în general că MT produce, mai devreme sau mai târ-ziu, spectrul complet al facultăţilor metapsihice. Proiecţia astrală, experienţele din vieţile anterioare, contactul cu spirite şi multe altele fac parte din facultăţile metapsihice produse de MT; ele sunt obţinute la nivelul conştienţei cosmice sau chiar mai devreme. Maharishi îi invită pe toţi oamenii "să se ridice şi să înceapă să practice meditaţia cu caracter transcendental" pentru a dezvolta aceste facultăţi, pretinzând că ele pot fi uşor dezvoltate de către MT. Este o atitudine dintre cele mai necugetate din faptul că aproape toţi yoghinii şi ocultiştii pun în gardă împotriva pericolelor prezente, deşi ei înşişi le sunt adesea victime.

Puterea corupe

Facultăţile metapsihice sunt curse tăioase care sfâşie şi fac zob spiritul celor care decid să se lase pe mâna lor. Istoria ocultismului este presărată cu relatări privitoare la glorificări de sine, stări mintale regresive, posedare demonică, stare de boală, vieţi ruinate, nebunie, sinucidere. Dacă puterea corupe, puterea supranaturală corupe la superlativ, şi numai cei nesocotiţi nu fac nici un caz dintr-un asemenea avertisment.

În fine, în scrierile lui Maharishi se găsesc concepte ca cele din "Akashic Records" care constituie un vechi punct de sprijin al ocultismului şi magiei. Din faptul că se crede că aceste Akashi Records sunt un domeniu de cunoaştere ocultă care poate fi captată în mod metapsihic, ele pot servi cu uşurinţă de acoperire inspiraţiei demonice. Maharishi încurajează de asemenea o mişcare mondială de parapsihologie şi ocultism - ceea ce nu e deloc de mirare, deoarece scopurile lor şi cele ale MT sunt aceleaşi - puterea şi cunoştinţa supranaturală în opoziţie cu voia lui Dumnezeu. Faptul de a face lucruri opuse voii lui Dumnezeu n-a fost niciodată fără pericol şi nici nu va fi vreodată (Apocalipsa 21:8). Iată mărturia în favoarea creştinismului, şi ea ar trebui examinată.

Cercetarea spirituală într-un mod orbesc şi negândit este extrem de periculoasă. Eric Utne, editor şi redactor şef al ziarului The New Age Journal, zice:

„Este limpede că cercetarea spirituală a atins proporţiile unei tendinţe naţionale. Toată lumea pare să caute răspunsul. Acesta a fost cazul populaţiei Germaniei în timpul anilor douăzeci, în care fascinaţia pentru lucrurile oculte era generală şi în care proporţia de guru hinduşi pe cap de locuitor era chiar mai ridicată decât în Statele Unite la ora actuală”.

Lucrări precum The Occult and the Third Reich de Angebert, The Spear of Destiny de Ravenscroft, The Occult Reich de Brennan şi altele arată clar că nazismul era parţial fondat şi susţinut de ocultismul şi misticismul oriental de gen MT. Hitler era de fapt fascinat de misticismul oriental. El era un medium posedat ale cărui idei privitoare la o rasă superioară erau mai curând bazate pe experienţe personale de "conştienţă superioară" decât pe filozofia lui Nietzsche.

Lecţia este limpede. MT şi religiile orientale deschid în mod virtual uşa ocultismului şi unei elite metapsihice în societatea noastră. Să lăsăm uşa închisă.

Un ultim cuvânt cu privire la MT:

Promisiunea pe care orice instructor al MT trebuie s-o semneze

Sfinţiei Sale Maharishi Mahesh Yogi

Am privilegiul, Maharishi, să promit că voi preda Principiile şi Practicile Meditaţiei Transcendentale doar ca instructor-angajat de... care mă acceptă ca atare; promit să consider învăţătura prin fideicomis pentru tine, dragă Maharishi, şi... să nu folosesc niciodată învăţătura altfel decât ca instructor al... sau al altor organizaţii fondate de tine în scopul de a continua lucrarea ta de răspândire a Meditaţiei Transcendentale pentru binele Umanităţii; ca instructor al... voi primi compensaţiile decise de mine însumi şi... prin scris şi exceptând ceea ce a fost decis prin scris nu pretind să primesc nici o altă compensaţie financiară, dar sunt deplin compensat de dragostea şi bucuria pe care o primesc prin muncă, prin uşurarea suferinţei pe care aş putea s-o aduc şi prin Înţelepciunea pe care o obţin, o explic şi o îndrăgesc. Pentru înaintarea acestei promisiuni, recunosc că înainte de a primi instrucţia nu aveam nici o cunoaştere prealabilă a unui asemenea sistem de Învăţătură, că nu există nici o altă sursă disponibilă de unde poate fi obţinută cunoaşterea unei asemenea învăţături, că o asemenea cunoaştere mi-a fost transmisă prin încredere, că o asemenea instrucţie este secretă şi unică. În plus, recunosc că în calitate de Ghid de Meditaţie şi iniţiator sunt o verigă în lanţul de organizaţii pe care le-ai fondat, şi că pentru a păstra puritatea învăţăturii şi mişcării ai stabilit cu înţelepciune regula ca, dacă voi înceta vreodată să predau Meditaţia Transcendentală la... sau în alte organizaţii fondate de tine însuţi, voi putea fi împiedicat, printr-un mijloc potrivit, de a folosi Învăţătura secretă a Meditaţiei Transcendentale care mi-a fost transmisă.

Am avut şansa, Guru Dev, să fi fost acceptat în serviciul Sfintei Tradiţii şi pentru propagarea Luminii lui Dumnezeu tuturor celor care au nevoie de aceasta. Îmi asum cu bucurie responsabilitatea de a respecta Sfânta Tradiţie în toată puritatea ei aşa cum mi-a fost ea dată de Maharishi şi promit pe altarul tău, Guru Dev, ca din toată inima mea şi din tot sufletul meu să lucrez totdeauna în cadrul organizaţiilor fondate de Maharishi. Cât despre tine, Maharishi, promit că, în calitatea mea de Ghid de Meditaţie, voi fi fidel în orice lucru conform încrederii pe care ţi-ai pus-o în mine.

Jai Guru Dev

CAPITOLUL  4
Yoga şi ocultismul

Am văzut că MT este în esenţă o formă de hinduism. Care e situaţia cu yoga? Este ea doar un mod nevinovat de destindere a sufletului şi trupului? Sau, ca şi MT, este o formă subtilă de hinduism importat?

Scopul yogăi este acelaşi cu cel al hinduismului, adică contopirea cu Dumnezeu în felul hinduismului. Adeptul yogăi trebuie să-şi dea seama că este una cu Brahma, Dumnezeul impersonal hindus cel mai înalt.1 Exerciţiile fizice din yoga au ca scop să pregătească trupul pentru schimbarea psihospirituală vitală necesară ca această idee să fie insuflată conştiinţei şi fiinţei persoanei. Ca urmare, a vorbi despre o separare între practicarea yogăi şi teoria ei este o absurditate. Din punct de vedere creştin, mai rămâne de dovedit faptul că cele două aspecte se pot separa fără pericol. "Eu fac yoga, dar hinduismul nu este implicat", este o afirmaţie inexactă. Cei care fac doar "exerciţii yoga" riscă o luptă spirituală în viaţa lor.

Practicile şi convingerile diferitelor şcoli de yoga coincid, şi astfel diferite discipline orientale cuprind părţi de karma, japa laya, raja, mantra, jnana, bhakti sau hatha yoga. De exemplu, Maharishi de la MT numeşte MT karma yoga, iar karma yoga din Bhagavad Gita implică faptul că diferitele ei activităţi se fac într-un mod dezinteresat şi detaşat. Practicantul se detaşează de actele sale şi de consecinţele lor, acţionează impersonal, fără dorinţă, şi în felul acesta îşi ispăşeşte karma. Ca şi în MT, el continuă să acţioneze, dar detaşându-se de actele în sine.

Yoga şi magia

Ar fi bine să observăm împreună cu Avalon, o autoritate în materie, că yoga merge mână în mână cu magia. Meditaţia este principiul activ al yogăi.

În literatura yoga de specialitate se găsesc tot mereu avertizări cu privire la practicarea yogăi fără asigurarea prealabilă a unei rezistenţe morale, mintale şi uneori fizice viguroase (Yama şi Niyama). Lucrul acesta este în mare parte neglijat de mulţi oameni la ora actuală.

Shree Purohit Swami avertizează:

"Oamenii uită că Yama şi Niyama constituie temelia, şi că dacă aceasta nu este bine pusă, ei n-ar trebui să practice poziţii sau exerciţii respiratorii. În India şi în Europa am întâlnit trei sute de persoane care sufereau în mod permanent din cauza unor practici rele. După examinare, medicii nu găseau nici o leziune organică şi, ca urmare, nu puteau prescrie nici un remediu."

H. Rieker a zis: "Yoga nu e o glumă nevinovată dacă ţinem seama de faptul că orice interpretare greşită în practicarea ei poate produce moartea sau nebunia" şi că în kundalini (hatha) yoga, dacă expiraţia "e terminată prea devreme, yoghinul e în pericol de moarte imediată".

Este semnificativ că în Occident facem yoga ca să obţinem ceea ce Orientul cere ca necesitate fundamentală chiar înainte de a începe yoga: sănătatea fizică şi mintală. Yoga nu este niciodată cu adevărat separată de cultura ei (hinduismul) şi de teoria ei (ocultă), iar cei care îşi imaginează că nu fac decât poziţiile şi exerciţiile respiratorii riscă pericole grave. Leziunile aduse creierului, bolile incurabile şi nebunia sunt riscuri posibile dacă se comit erori în practicarea yogăi, potrivit cărţii Yoga and Mysticism de Swami Prabhavananda. Rieker menţionează cancerul gâtului, moartea, "tot felul de rele", sincope respiratorii sau cardiace, stări neobişnuite de transă sau nebunie ca rezultat al "celei mai mici erori..."Odată ce te-ai angajat cu adevărat în yoga, este suficient să nu ţii cont de o singură exigenţă pentru a schimba în otravă un aşa-zis nectar.

Dereglarea fizică, boala, chiar nebunia

E. Wood avertizează contra "riscului iminent de dereglare fizică dintre cele mai grave, de boală, chiar de nebunie". Mulţi oameni şi-au atras boli incurabile sau chiar nebunie neglijând condiţiile prealabile din Hatha Yoga, şi "indiferent ce greşeală în practicarea ei produce tuse, asm, dureri de cap, de ochi, de urechi şi multe alte boli". Hatha Yoga Pradipika (2:15) spune:

"Aşa cum sunt îmblânziţi leii, elefanţii şi tigrii, tot aşa trebuie să fie ţinută sub control prana (suflarea - de fapt, prana este substanţa aşa-zis omniprezentă din spatele respiraţiei). Dacă nu, ea îl poate ucide pe yoghin".

Textele referitoare la yoga conţin multe avertismente de acest gen. Putem vedea problemele care se ridică atunci când Wood spune: "Toate exerciţiile de Hatha Yoga sunt extrem de periculoase" şi încurajează practicarea unei alte forme de yoga, raja yoga, în timp ce Rieker spune: "A stăpâni Hatha yoga nu este decât o condiţie preliminară pentru a stăpâni raja yoga".

Diferitele şcoli de yoga (hatha, raja, jnana, bhakti, karma, japa, laya, etc.) nu sunt totdeauna uşor de separat, de aceea e dificil să le defineşti în mod exact. Din faptul că yoga este definită şi considerată ca fiind o practică fără pericol, nu trebuie să ne aşteptăm să-i auzim pe mulţi vorbind despre aceste cazuri nenorocite, căci în general cauza acestor rele este căutată în altă parte.

Yoga este cu adevărat ocultism pur, aşa cum o dovedesc o serie de lucrări despre yoga şi ocultism.11 Aptitudinile oculte sunt rezultatul foarte obişnuit al practicării yogăi, şi numeroasele pericole ale ocultismului sunt evidente în multe studii dedicate acestui subiect. Mishra, erudit în materie de yoga, autoritate în sanscrită, declară:

"În concluzie, s-ar putea spune că în spatele oricărei cercetări metapsihice, în spatele misticismului, ocultismului, etc., conştient sau inconştient, este prezent sistemul yoga".

Kundalini şi yoga

După cum se zice, Kundalini este un şarpe femelă sau o zeiţă culcată, dormitând sau stând în amorţeală la baza coloanei vertebrale. Când s-a trezit cu ajutorul yogăi, se ridică de-a lungul coloanei vertebrale, deschizând aşa-numitele chacra (centre metapsihice) şi conduce astfel la unirea cu Brahma. "În mod tradiţional, ea este cunoscută şi sub numele de Durga creatoarea, Chandi sălbatica şi însetată de sânge şi Kali distrugătoarea. Ea mai este Bhajangi şarpele. În calitate de Chandi şi Kali, ea are o ghirlandă de cranii în jurul gâtului şi bea sânge de om". Nu te joci nepăsător cu Kundalini - decât dacă-ţi plac durerile violente şi febra, o sănătate care se deteriorează, numeroase forme de nebunie sau moartea subită.

Shree Purohit Swami a devenit aproape nebun, a mâncat frunzele la doi "nimbas" întregi, a mâncat frunzele fără gust de "mudra" şi nu putea nici să stea în picioare, nici să şadă jos. El menţionează un alt yoghin în care "focul" a bântuit timp de şase la opt luni, şi un altul care a fost nevoit să stea sub un robinet cu apă rece opt ore pe zi. Gopi Krishna, fondatorul unuia dintre centrele mondiale de cercetare Kundalini, relatează astfel experienţa pe care a făcut-o cu Kundalini:

"Ea a fost schimbătoare ani de zile, dureroasă, obsedantă, fantoma-tică. Am trecut prin aproape toate stările de conştienţă mediumnică, psihotică şi altele, şi câtva timp am fost la jumătatea drumului între echilibru mintal şi nebunie. Scriam în multe limbi, dintre care unele îmi erau necunoscute (facultatea mediumnică de scriere automată)".

El crede că majoritatea schizofreniilor şi a oamenilor atinşi de psihoză maniaco-depresivă reprezintă cazuri în care Kundalini funcţionează prost. Să observăm uşurinţa cu care această experienţă produce tulburări mintale şi uşurătatea cu care menţionează el întâlnirile sale personale cu cazuri de nebunie cauzată de Kundalini. El a trebuit să remarce că în India se ştie foarte bine că practicile Hatha Yoga pot conduce la alienare mintală.

"Odată trezită într-un trup care nu este în armonie cu ea datorită diferitelor discipline, sau care nu este matur din punct de vedere genetic pentru a o primi, puterea poate conduce la stări mintale teribile, la practic toate formele de dezordine mintală, mergând de la aberaţii de abia perceptibile până la formele cele mai îngrozitoare de nebunie, la nevroze şi la paranoia, la megalomanie. Producând o presiune chinuitoare asupra organelor reproducătoare, ea duce la un apetit sexual devorant şi nesăţios".

Este bine de subliniat că stările de Kundalini, stările mediumnice şi stările de posesiune au caracteristici comune, printre care diferite manifestări oculte şi demonii femeli care vin noaptea să se unească cu un bărbat. În lumina unor fapte ca cele de mai sus, creşterea enormă a interesului pentru yoga Kundalini este un lucru foarte grav. (Unii yoghini cred că singurele cazuri de combustie umană care nu iartă - oameni care iau brusc foc - sunt rezultatul unei funcţionări proaste a lui Kundalini).

Kundalini şi activitatea demonică

În general, se crede că această Kundalini nu poate fi trezită în alt mod decât prin procedee specifice, însoţite de semne specifice. Cu toate acestea, multe grupări oculte folosesc metode diferite pentru a trezi Kundalini (de exemplu, metoda lui Edgar Cayce nu este cea a lui Avalon), dar rezultatele sunt asemănătoare, ceea ce arată că trezirea are loc în moduri diferite. Astfel, "Kundalini" poate servi ca deghizare pentru activitatea demonică, permiţând demonilor să-şi atingă scopurile prin metode diverse. În general, Kundalini are nevoie de câţiva ani pentru a atinge chacra superioară, deşi ar putea exista şi cazuri de trezire spontană sau accidentală. Rieker afirmă că: "Kundalini este punctul de sprijin al tuturor practicilor yoga". Avalon spune că toate mantrele sunt manifestări ale lui kundalini, ele constituie baza trezirii ei. (El remarcă şi faptul că mantrele sunt puteri metapsihice care se pretează la o folosire imparţială. "Poţi fi rănit sau ucis de Mantră"). Aceasta este puterea ocultă a magiei negre cu care ocultistul poate răni sau ucide alţi oameni. În cartea sa Între Cristos şi Satan, Dr. Koch dă mai multe exemple. Chiar şi Maharishi din MT descrie ceva care seamănă puternic cu o Kundalini ocazionată de MT. MT şi Kundalini au provocat fenomenele următoare: excitaţie sexuală ducând până la prostituţie liberă, sincope, valuri de putere, experienţe ale unor vieţi anterioare, stări demonice şi nebunie, oprire momentană a respiraţiei, proiecţie astrală, apariţia unor "soma", puteri oculte care produc deschiderea lumii astrale, folosirea de "akashic records", contactele cu spirite şi paranoia extremă. Pretenţiile şi descrierile stărilor mintale atinse cu ajutorul practicii MT şi cele rezultate din trezirea lui Kundalini sunt asemănătoare (beatitudine, contopire sau unitate, percepţie crescută, descompunerea eului, contemplare mistică, unire în Brahma, etc.). Se folosesc procedee analoge (meditaţie sau mantre, contracţie a simţurilor, tehnici de respiraţie pe nări) şi în final cele două practici implică o schimbare a identităţii.

În ceea ce priveşte excitaţia sexuală, este necesar să dăm un avertisment aspru, din faptul că generaţia actuală combină bucuros sexul cu spiritualitatea orientală. Sri Krishna Prem zice: "Este mai sigur să te joci cu dinamita decât să practici yoga de meditaţie" fără să posezi controlul complet al impulsurilor sexuale interne şi externe. Avalon avertizează că nişte raporturi sexuale în timpul primelor etape de Hatha yoga "se pot dovedi fatale". În fine, David Fetcho, care cunoaşte bine teoria yogăi tantrice şi care a practicat-o altădată, zice:

"La prima vedere este dificil să găseşti punctul sensibil al unui lucru ca "trezirea lui Kundalini" în MT. Totuşi, dacă observăm în profunzime o caracteristică centrală a acestei practici, iniţierea, ca şi unele dintre tacticile mai puţin cunoscute de public, totuşi predate de către Mişcare, am putea ajunge la concluzia că în MT, ca tehnică yoga, este vorba într-adevăr de stimularea lui Kundalini metapsihică, şi aceasta fie că persoana care meditează crede în existenţa ei, fie că nu".

Lucrul acesta arată că însăşi practicarea disciplinelor spirituale orientale în neştiinţă nu le anulează impactul. Indiferent dacă crede sau nu în hinduism, practicarea yogăi va avea o influenţă în viaţa participantului. E limpede, creştinul trebuie să evite orice formă de yoga.

CAPITOLUL 5
Reâncarnarea: adevărată sau falsă?

După ce-am examinat hinduismul în linii mari, să ne ocupăm acum de o credinţă care face parte din el şi care recrutează un număr crescând de adepţi din Occident: Reincarnarea.

Această dogmă, care devine tot mai populară, este considerată drept biblică de către mulţi oameni. Cu toate acestea, doctrina biblică a salvării, pe de o parte, şi ideea de reincarnare, pe de altă parte, sunt bazate în realitate pe principii complet contradictorii.

Perfecţionarea de sine de-a lungul mai multor vieţi?

Reincarnarea învaţă că noi plătim pentru păcatele noastre (altfel zis, noi ispăşim) prin propria noastră perfecţionare de-a lungul mai multor vieţi potrivit legii "karmice" (sau a karmei). Dacă facem rău în viaţa de acum, îl ispăşim în următoarea. Totuşi, putem să ne perfecţionăm noi înşine încetul cu încetul şi astfel, în ultimă instanţă, fiecare va ajunge la ţelul "perfecţiunii", al "salvării" sau al "eliberării". În contrast, Biblia spune că noi nu avem decât o singură viaţă în timpul căreia trebuie să ajungem la salvare (Evr.9:27)... nici măcar două, ca să nu mai zicem de mii sau milioane! Deoarece suntem nişte creaturi depravate, nu vom fi vreodată în stare să fim destul de buni sau să ne perfecţionăm suficient pentru a satisface exigenţele sfinţeniei lui Dumnezeu, sau perfecţiunea absolută. Dumnezeu nu poate cere mai puţin.

Acesta este motivul pentru care a fost necesară încarnarea unică (Ioan 3:16,18) şi o singură dată în timp a lui Isus Cristos, ca să poarte în El Însuşi condamnarea pentru păcatul omului, acesta din urmă neputând prin el însuşi să atingă nivelul de perfecţiune cerut de Dumnezeu. Cristos a murit în locul nostru luând asupra Sa pedeapsa pentru păcatele noastre. Să observăm că Isus Cristos nu va mai muri niciodată (Romani 6:9) şi că nu S-a arătat decât o singură dată (Evrei 9:25-28). Biblia spune că perfecţionarea spirituală proprie sau salvarea bazată doar pe eforturile noastre personale (cum presupune reincarnarea) este o cale fără speranţă şi nu ne va aduce niciodată la Dumnezeu (Galateni 1:8; 3:24). Lucrarea îndeplinită de Cristos este perfectă; ea face zadarnică orice încercare a omului de a se salva prin sine însuşi (Evrei 10:14). Salvarea este prin credinţă şi nu prin fapte (Efeseni 2:8,9; Luca 24:25,46; 1.Petru 2:24; 4:1; Evrei 2:9,10,18; 9:26). Crucificarea lui Isus a fost prevăzută înainte de eternitatea trecută (Faptele apostolilor 2:23) şi anunţată, între altele, cu 1000 de ani (în Psalmul 22), apoi cu 700 de ani (în Isaia 53) înainte ca evenimentul să aibă loc. Dacă ar fi fost posibil ca omul să se salveze singur, Dumnezeu ar fi comis atunci o eroare judecându-L pe Cristos în locul nostru, şi această ipoteză este inadmisibilă.

De fapt, învierea lui Cristos contrazice reincarnarea. Dumnezeu spune că pedeapsa păcatului este moartea - moartea fizică, la fel ca şi separarea spirituală de El. Oamenii mor pentru că păcătuiesc. (Dacă ar exista oameni perfecţi, ei n-ar muri). Însuşi faptul că Isus a înviat dintre cei morţi - ceea ce este un fapt autentic după toate criteriile de judecată istorică şi de evidenţă legală1 - dovedeşte că toate păcatele au fost ispăşite, fără să se omită nici unul (Romani 4:25). Pedeapsa care a căzut asupra Lui din cauza păcatelor noastre a fost moartea, iar învierea Sa a fost dovada că toate păcatele erau deplin ispăşite. Orice om deci care crede în Cristos se bucură de viaţa eternă: o existenţă perfectă, personală, pentru totdeauna, în prezenţa unui Dumnezeu perfect.

"Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă eternă" (Ioan 3:16).

Ca urmare, reincarnarea este esenţialmente opusă mesajului biblic. Cu toate acestea, există oameni care afirmă că au experienţe autentice de reincarnare. Este curios de observat că textul ocult "Oahspe" spune că aceste experienţe sunt gravate în minte de către nişte spirite rele care se joacă cu victima lor. Aceasta este o explicaţie logică a experienţelor "validate" ale vieţilor trecute.

Pe un plan mai erudit, chiar Dr. Ian Stevenson, care trece drept autoritatea laică cea mai recunoscută poate cu privire la reincarnare, declară că este cu adevărat posibil să explici experienţele din vieţi anterioare prin faptul "posedărilor" posibile (Twenty Cases Suggestive of Reincarnation, pag. 377). Deşi crede că unele cazuri nu se explică prin ipoteza posedării, în schimb noi suntem convinşi că nu există cazuri printre cei pe care i-am întâlnit care să se situeze în afara posibilităţilor demonice. Aceasta include fenomene (citate ca "dovezi") ca cele în care pe un nou-născut apar semne din naştere similare celor care se găseau pe persoana care tocmai a decedat şi al cărei spirit se presupune că s-a încarnat în bebeluş. Fătul poate fi marcat în uter ca urmare a practicilor oculte ale părinţilor mai degrabă decât ca urmare a unei vieţi trecute. Deşi asemenea cazuri sunt rare, ele există totuşi. De exemplu, Levine în lucrarea sa The Strange World of the Hare Krishna relatează că s-a născut un copil având pe frunte semnele roşii de telak (Telak: semne făcute cu creta pe fruntea credincioşilor simbolizând supunerea lor în faţa lui Krishna). Swami Rama s-a născut cu o gaură în ureche, după cum profeţise gurul său.

Reincarnarea şi ocultismul au făcut totdeauna casă bună, şi aproape toate mişcările oculte susţin reincarnarea. Datele relatate mai sus se înscriu în cadrul luptei spirituale descrise în Efeseni 6. În spatele acestor date se ascunde duşmanul sufletelor ca să le facă să creadă că nu va exista nici o judecată viitoare (Faptele apostolilor 17:31), ci doar un progres în viaţa următoare, care se presupune că va fi mai bună.

Experienţele de reâncarnare sunt impuse unui suflet şi devin reale pentru el datorită unor forţe oculte. Este uşor pentru îngerii decăzuţi (care cunosc bine împrejurările şi lucrurile, deoarece le-au observat mult timp) să aleagă vreo experienţă din viaţa unei persoane decedate şi s-o implanteze în conştienţa unei persoane vii. Pentru unii, aceste fapte vor fi dovezi ale reincarnării, dar cu toate că sunt aparent autentice, ele sunt înşelătoare.

Pe de altă parte, teoria reincarnării prezintă numeroase lacune, mai multe dintre acestea fiind recunoscute de către adepţii ei. În primul rând, nu există nici o dovadă că ea se verifică de-a lungul istoriei omeneşti, căci atunci ar trebui ca lucrurile de pe pământ să meargă tot mai bine, pe când în realitate se întâmplă chiar invers: totul merge din ce în ce mai rău. Pe de altă parte, dovada faptică a acestor aşa-zise experienţe de reincarnare este imposibilă prin simplul fapt al naturii lor subiective; fiind de asemenea nedefinite, sunt greu de confirmat.

Mai trebuie să scoatem în evidenţă în acest sens numeroasele contradicţii şi marea varietate a teoriilor, unele excluzându-se reciproc. Astfel, adevărata concepţie a reincarnării este oare transmigrare (în vieţi de animale) sau progresie (rămânând în vieţi de oameni)? Este imposibil să determinăm lucrul acesta prin teste empirice. Ipoteza reincarnării are o origine nesigură, dar este posibil ca ea să provină din hinduism. (Ideea că ea este originară din Egipt şi că egiptenii i-au fost adepţi pare să fie contrazisă de practicile lor funerare. Într-adevăr, de ce să-şi dea atâta osteneală să conserve trupul dacă mai apoi sufletul se va reâncarna într-unul cu totul diferit?).
Cum s-a zis mai sus, având în vedere relaţia lor cu ocultismul, experienţele de reincarnare sunt manifestări destinate să înşele, să amăgească. În general, ele se realizează într-un context spiritist însoţit adesea de stări de conştienţă modificate. Cei care au asemenea experienţe furnizează adeseori, cu ocazia transelor lor, informaţii asupra pretinselor lor vieţi anterioare, ceea ce este în fond în contradicţie cu declaraţiile clare ale Bibliei. Ce vom crede: Cuvântul lui Dumnezeu, a cărui credibilitate este evidentă pentru cei care îl cunosc, sau insinuările înşelătoare ale ocultismului?

Suferinţa în India şi reâncarnarea

Din punct de vedere istoric vorbind, ţara care a crezut cel mai mult în reincarnare este şi cea care a suferit cel mai mult. Dacă reincarnarea ar fi o realitate, ar trebui să fie chiar invers. Pe de altă parte, marea majoritate a oamenilor din această ţară nu-şi amintesc cât de puţin măcar de una singură din vieţile lor anterioare. Dacă acesta ar fi cazul, ei ar fi cei mai înclinaţi să accepte cu supunere suferinţele impuse prin păcatele precedente, ştiind că atitudinea lor umilă şi faptele lor bune le-ar asigura o viaţă mai bună în viitor. Ori, aşa cum confirmă faptele, teoria reincarnării se discreditează şi se distruge singură în măsura în care suferinţa (aşa-zis pentru a ispăşi păcatele trecute) şi neştiinţa despre viaţa şi faptele lor rele anterioare fac ca oamenii să practice răul.

Să examinăm alte probleme ridicate de teorie:

1. Potrivit legii karmice, este un păcat să opreşti suferinţa altora; de aici, o acceptare fatalistă a suferinţei şi a răului.

2. Cazuri de posedare demonică sunt curente în experienţa transei reincarnării.

3. Cum poate legea inviolabilă a karmei să rămână "în suspensie" pe durata mai multor vieţi?

4. Dacă neştiinţa despre reâncarnare este un obstacol în calea progresului spiritual, cum susţin Edgar Cayce şi alţii, de ce sufletul, înainte de a locui într-un trup, şi-ar impune sieşi uitarea reâncarnării, împiedicând astfel însuşi progresul spre care tinde el?

5. "Dovezile" reincarnării se produc aproape totdeauna în stări de conştienţă modificate (hipnoză, droguri, ocultism), şi aceste stări invită la pătrunderea şi manipularea demonică.

6. Forma sa occidentală nu este decât o extrapolare a teoriei evoluţioniste, al cărei eşec ştiinţific s-a dovedit deja. Dr. Cerminara, un ocultist, a zis: "Teoria reincarnării este în realitate teoria familiară a evoluţiei transpuse la nivel psihologic şi cosmic. (Ar fi dificil de găsit alte teorii ale căror efecte combinate să fi fost mai distrugătoare pentru omenire în cursul acestei ultime sută de ani decât acestea două!).

7. Cu ocazia şedinţelor oculte, "spiritele" sunt totdeauna foarte doritoare să furnizeze informaţii despre reincarnare, şi se crede că ele trebuie să ştie bine lucrurile, deoarece se află chipurile între două incarnări. Totuşi, în multe cazuri, aceste informaţii se dovedesc a fi contradictorii.

Isus Cristos, Omul perfect şi unic, a respins ideea de reincarnare

De-a lungul istoriei ei, rasa umană nu ne prezintă nici o altă fiinţă omenească perfectă în afară de Isus Cristos, iar El a respins ideea de Reincarnare. Unicul Om perfect care a trăit dintotdeauna a declarat că teoria nu este valabilă (vezi Evanghelia după Ioan, 9:1-3). (Posibilitatea de a păcătui în sânul matern era, se pare, o învăţătură a unor ra-bini, de unde întrebarea discipolilor. Totuşi, răspunsul clar al lui Isus neagă orice posibilitate a reincarnării. Vezi şi Matei 25:46; Apocalipsa 20:10-15).

Chiar şi adepţii reincarnării afirmă că Isus Cristos a fost mai înaintat ca oricine. Dacă există cineva care să ştie că teoria este adevărată sau falsă, atunci El e acela! De altfel, toate textele biblice care se ocupă direct sau indirect de această temă se opun în mod fundamental acestei teorii, ca de exemplu: Filipeni 1:21,23; 2.Corinteni 5:1,4,8; Evrei 9:27; 10:12; Faptele apostolilor 7:59; 17:31; Luca 23:43 (cum ar putea un hoţ să se reâncarneze într-o viaţă superioară?); Psalm 78:39; 2.Samuel 12:23; Ioan 3:3,4 (unde nu este vorba despre o nouă naştere fizică); 2.Corinteni 6:2; Galateni 1:8,9; 2:16,21; 3:2,3,10-13,24; etc.

Filipeni 1:21,23: "Căci pentru mine a trăi este Cristos, iar a muri este..." o reincarnare ciclică?... Nu! Un "Câştig". "Am dorinţa să plec şi..." să revin pe pământ într-o altă viaţă?... Nu! "... să fiu cu Cristos!"

2.Corinteni 5:1,4,8: "... să părăsesc acest trup şi să rămân lângă Domnul".

Romani 5:6; Evrei 9:26: Cristos a murit pentru păcatele noastre - pentru toate păcatele. Un singur sacrificiu pentru totdeauna (Evrei 10:12). Nu este nici o nevoie să ne curăţim de propriile noastre păcate prin mai multe renaşteri potrivit "legilor" karmei. De lucrul acesta a avut deja grijă Cristos odată pentru totdeauna.

Evrei 9:27: "După cum oamenilor le este rezervat să moară o singură dată, după care vine..." reâncarnarea? Nu! "Judecata". (Acest verset nu spune că se moare o singură dată în fiecare viaţă, cum interpretează adepţii reincarnării).

Faptele apostolilor 17:31: Există o zi a judecăţii viitoare pentru lumea întreagă. Reincarnarea nu crede într-o "zi a judecăţii".

Matei 8:29: Chiar şi demonii ştiu lucrul acesta.

2 Împăraţi 2:11: Ilie n-a văzut niciodată moartea. E ciudat că însuşi acela care în ochii adepţilor reâncarnării este, în Biblie, dovada doctrinei lor, n-a cunoscut niciodată soarta comună tuturor oamenilor: moartea. A rezultat o reâncarnare puţin ortodoxă! Dar şi aici sunt eronate convingerile lor. Isus S-a referit la Ioan Botezătorul ca la "Ilie care trebuia să vină" (Matei 11:4). Totuşi, în Luca 1:17, se explică faptul că Ioan Botezătorul trebuia să-l preceadă pe Mesia în spiritul şi puterea lui Ilie, ceea ce este cu totul altceva decât a fi el însuşi Ilie. În Matei 17:3, discipolii l-au văzut pe Ilie ca fiind Ilie şi nu ca Ioan Botezătorul. Dacă Ioan Botezătorul ar fi fost Ilie, atunci Ilie n-ar fi putut reapărea, el nemaiexistând. Isus nu mai putea deci să dea de înţeles că Ioan Botezătorul era Ilie reâncarnat. Ilie era tot viu ca Ilie. Pe de altă parte, în Ioan 1:21, însuşi Ioan Botezătorul declară explicit că nu era el Ilie. (Dacă nu putea să-şi amintească faptul că era sau nu Ilie, atunci ar fi fost mai puţin dogmatic). În pasajul din Matei 11:14 ("Şi dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie care trebuia să vină"), cuvântul "este" nu e în mod literal, exact ca şi în expresia lui Isus cu privire la pâine: "Acesta este trupul Meu". Isus lăsa să se înţeleagă că Ioan Botezătorul era îndeplinirea profeţiei din Maleahi 4, precursorul mesianic care trebuia să fie ca Ilie, ceea ce a şi fost efectiv.

Faptele apostolilor 7:59: Ştefan Îl invocă pe Domnul şi zice: "Doamne Isus, primeşte spiritul meu". El intra chiar în acea clipă în prezenţa lui Isus (adică a lui Dumnezeu - nu se putea merge mai sus). El nu mai trebuia să treacă prin zeci, sute sau mii de reâncarnări. Pe de altă parte, Isus era în picioare, aşteptând să-l primească.

Luca 23:43: Isus a zis tâlharului de pe cruce (un om care, dacă e să credem teoriile Reincarnării, trebuia cu siguranţă să fie reincarnat într-o viaţă mai rea pentru a suferi pe urmă multe alte reincarnări...): "Astăzi, tu vei fi cu Mine în Paradis".

Biblia în ansamblul ei respinge reincarnarea

Teoria Reâncarnării este o diversiune născocită în întregime de Satan. Ea atacă principalele doctrine creştine. Pentru cel care este robit de el, a crede în Isus ca Salvator personal nu are absolut nici un sens, după cum n-are sens nici a se teme sau a aştepta o judecată în viaţa următoare.

Reincarnarea, contrazice Biblia practic în toate punctele importante:

Creştinismul
Reâncarnarea
Crede într-o judecată care este eternă, după moarte. Dumnezeu este Cel care ne judecă.
Pretinde că noi avem mai multe vieţi, chiar mii, pentru a ne face mai buni. Numai noi ne judecăm.
Crede în ispăşirea păcatelor noastre făcută de Isus Cristos.
Declară că nu avem nevoie de salvator sau de salvare; nu e nici o nevoie de aceste lucruri, dată fiind natura "realităţii".
Crede în existenţa unui loc care este iadul etern.
Spune că toată lumea va fi "salvată" la sfârşit (absorbită în divin).
Crede în divinitatea lui Isus Cristos.
Noţiuni vagi şi contradictorii privind "Dumnezeu". Pretinde că Isus nu avea nici o nevoie să fie Dumnezeu; El era pur şi simplu mai avansat decât alţii (suferise mai multe reincarnări).
Crede în existenţa unui diavol personal, Satan, şi a unor spirite decăzute - demonii.
Răul nu este decât rezultatul alegerii omului. Instituţia umană l-a inventat pe Satan. Spiritele rele sunt spirite omeneşti retrograde care sunt în aşteptarea unei reincarnări - nu demoni.
Crede că Biblia e singurul Cuvânt al lui Dumnezeu pentru omenire.
Se opune unor concepte biblice (ca de ex. Evrei 9:27). Pretinde că toate scrierile religioase sunt comunicări ale lui Dumnezeu sau ale lumii spiritelor pentru a-l ajuta pe om.
Crede într-un Dumnezeu personal, trinitar: Tată, Fiu şi Spirit Sfânt.
Neagă existenţa unui Dumnezeu personal trinitar. Realitatea ultimă este adesea legea karmică impersonală.
Crede că Cerul este un loc distinct, etern.
Zice că există mai multe sfere ale spiritelor progresive.
Crede că Isus Cristos era fără păcat.
Neagă aceste realităţi; nimeni nu este perfect (unii zic că acum Cristos a atins perfecţiunea, dar că mai înainte El era păcătos ca toţi ceilalţi).
Crede în învierea fizică a lui Cristos pentru eternitate.
Neagă acest fapt; El va reveni cu ocazia altei reâncarnări sau nu va mai reveni deloc.
Crede în învierea personală şi în nemurire.
Persoana individuală anterioară este anihilată sau distrusă pentru totdeauna cu ocazia noii încarnări.

În fine, implicaţiile morale are reâncarnării sunt considerabile. Nu vom examina aici decât trei:

1. Avortul. În literatura ocultă se găseşte în câteva rânduri conceptul de reâncarnare invocat pentru a justifica avortul (fătul n-ar deveni "viu" decât în clipa în care "spiritul" intră în el, adică în general în clipa naşterii, niciodată la concepţie sau în primele şase luni); comunicările spiritiste încurajează într-adevăr deseori avortul, pentru că fătul n-ar fi decât "carne moartă" până la naştere; numai bebeluşii "doriţi" ar trebui să fie lăsaţi să trăiască; numai părinţii deplin responsabili ar trebui să aibă copii. Vedem din aceasta că doctrina reâncarnării conduce la iresponsabilitate şi aţâţă chiar la imoralitate sexuală (prostituţie, curvie).

2. Adulterul şi divorţul; altfel zis, atac contra celulei familiale. Deseori oamenii sunt sfătuiţi de către ghizi spiritişti, de către adepţi ai reincarnării sau de către vindecători-mediumi să comită adulter sau să divorţeze pentru că nu s-ar fi căsătorit chipurile cu adevăratul lor "suflet-frate/soră", adică cel cu care ar fi trăit într-o viaţă precedentă. Dacă aceşti subiecţi doresc să înainteze din punct de vedere spiritual, ar trebui atunci să se alăture acestui nou partener sub ameninţarea de a suferi consecinţele karmice. Am citit despre atâtea cazuri de adulter şi divorţ survenite din cauza acestei învăţături, încât este limpede că avem aici destule lucruri la care să medităm serios. Pentru câţi oameni această doctrină nu e decât un pretext pentru nemurirea sexuală sau doar o scuză pentru o căsnicie ratată!

3. Tendinţă la bisexualitate şi la homosexualitate. Rolul masculin şi cel feminin, spun ei, este trecător, nu permanent. Fiecare dintre noi a trăit milioane de vieţi ca membru al sexului opus. Un bărbat poate să-şi spună că are un spirit feminin care a ales să trăiască în acest trup, şi vice-versa. Rezultă de aici că raporturile heterosexuale nu reprezintă decât o posibilitate. Acesta este unul dintre motivele pentru care atâţia guru orientali sunt bisexuali. (Acest mod de a vedea şi de a acţiona se opune fundamental ordinii primare create de Dumnezeu, cum n-i se relatează în Geneza).

În concluzie, putem afirma că Reâncarnarea este una dintre noţiunile cele mai perverse care s-au suit vreodată la inima omului. Creştinii trebuie s-o respingă în modul cel mai categoric. Cei care cunosc Biblia nu sunt surprinşi să constate că parapsihologia se face avocata înflăcărată a acestei mistificări numită Reâncarnare.


2) English language:


Yoga and Transcendental Meditation
Dr. John Weldon and Clifford Wilson
 
 
Contents:
1. Influence of Hinduism
      Sri Chinmoy
      Baba Ram Dass
      Hare Krishna Movement
      Teaching Christian doctrine opposing
      Other movements
      Save: Hinduism against Christianity
2. Transcendental Meditation is a religion
      Religious nature MT
      MT Hindu world-view
      Risks MT
3. Transcendental Meditation is non-Christian occult
       MT and occultism
       Metaphysical Links: occult power vehicles
       Mental passivity - and mediumnitatea
       MT and demonic possession
       Brain waves of MT - Cosmic Consciousness
       Power corrupts
       Promise that every instructor have to sign MT
4. Yoga and occultism
       Yoga and magic
       Physical disorder, illness, even madness
       And Kundalini Yoga
       Kundalini and demonic activity
5. Reincarnation: True or false?
       Self-improvement along more lives?
       Suffering in India and reincarnation
       Jesus Christ, perfect and unique Man, rejected the idea of reincarnation
       Bible as a whole rejects reincarnation


                                                                  CHAPTER 1
                                            
Influence of Hinduism
 
 Clifford Wilson has lived in India for two years. He claims to be an authority in respect of Eastern religions, but thinking Indian knows the source.
 
 John Weldon researched a considerable bibliography and made extensive research in the occult practices and fundamental teachings of mysticism and Eastern religious sects.
 
 Mysticism is indeed part of Indian way of living and in this country, it has been practiced in various forms over the centuries. There are thousands of years that countries like India are known for their mystical teachings, to a large extent, underlying their entire culture. The very term "guru" who is so closely related to the mysticism of today, is an Indian word. Guru was perhaps an expert in various forms of education, in disciplines such as fighting and music, but the title had spiritual connotations and focused on the general structure of the Hindu religion from the state.
 
About guru is believed to be living proof that God is manifest in the flesh in the contemporary era, you mean you can follow the example of acquiring spiritual ideals of divinity. If you wanted to be initiated in the knowledge of the gods, then you must follow the teachings of the guru, because he was the one that could lead to God. Honest seeker heard an inner voice and that voice leads him to a guru who would have a special influence on the direction his life should go. He continues to lead a normal life, but his guru had recommended to do sadhana, or spiritual exercises, especially during weekends.
 
Some ardent followers have abandoned their normal way of living and were entirely dedicated to search the soul fusion with God.
 
Sri Chinmoy
 
Sri Chinmoy is an example of this kind. At age 12, he decided to follow this path, and had already reached 13 years Nirvikalpa Samadhi, ie the state in which his soul was thought to be fully merged with God. At age 19, he established the ashram (residence house) of his guru to study and meditate, accept the discipline that is part of life in a separate community. At the age of 32 years, Sri Chinmoy left Bengal and in obedience to an "inner command" to sail for America, where today there are thousands of followers in the "Sri Chinmoy its centers. He wrote more than four hundred books and made over one hundred and thirty thousand paintings and drawings, his view through an intermediary who is not a human being (automatic drawing, for example).
 
From time to time, various people such as rock musicians, is identified with the Movement. He is in the United States since 1964. In 1970 is called spiritual advisor to the United Nations, leading bi-weekly meditation sessions for about eighty delegates and staff members. The goal is always the same: "to become divine, or to become God himself" (Life-Tree Leaves - Leaves of the tree of life -, p. 12).
 
It is assumed that some spiritual leaders like Sri Chinmoy has a special way, they claim that theirs is the path of love, self-abnegation and oblivion. Because they are considered to have become God, expect from their followers to live aware of their guru, accepting it and allowing all to lead lives, as they will give you everything he has, especially its ability to achieve higher spiritual levels.
 
The thesis is that this path is not merely the devotion of Sri Chinmoy dedicated as a human being, but the divinity that lies within the human person. As it seems, led to intense spiritual discipline that oneness with God, which he now puts the Westerners who want to accept the unit. To receive this unit involves giving of ourselves and all our shortcomings, such as selfishness, and other defects, such as frustration and anxiety. If you entrust However guru and accept what he gives, we find the faces of peace, joy and satisfaction by reaching the divine life.
 
This is typical of many Eastern teachings, God can be revealed in each of us, to find God, we must first conquer ourselves through a life of personal discipline. Individual self is a form of slavery, he must be defeated with a true renunciation. The thesis is that man must remember that it is as important as previously thought and that it should redirect. You must forget vanity and selfishness and to set in God, thus making them disappear I own. Thus, man can become one with God and all others: he will win everything, because it will find a new force of its own individuality when it will be recognized as not being anything.
 
In all this the guru is indispensable if we are to achieve the objective. Only he knows the way that, as a result, only he can show it to others. Advocates have to find, reflect on them and the teachings of guru data and conscientiously follow instructions given by him. In this way, the disciple can follow the path that will lead to spiritual light.
 
It is always the same old story of Satan disguised as an angel of light, seducând, if possible, the elect. It is true that man can become "one" with God, for it is the teachings of Jesus Christ *, but not in the Vedic Hindu God becomes man. It is true that we should meditate on one man - but this man is not oriental guru, but begotten Son of God at Bethlehem (Bethlehem). Divine is not the recommended way of some lighting in the 20th century, but one that is found in the teachings of Him who said: "I am the Way, the Truth and the Life. No man cometh unto the Father but through me" (John 14:6 ) - and this is true for any modern-era Eastern guru.
 
It is true that Jesus' teaching involves a discipline, but the road that leads to God is the beginning of the Christian life. You can not reach God with the facts and discipline activities. We will come, indeed, a growing communion with God, but the very meeting with him is through the Cross - the bridge to the sky made at Calvary two thousand years ago. It is certain that God rewards those who sincerely seek him, but they meet him personally believing in Christ died on a cross to bring forgiveness of sins and to make possible the union with God.
 
Sri Chinmoy claims that when one accepts a disciple do for eternity, therefore he will accept the person who sincerely wants to follow the path which guide it. And this is a false teaching, because only Jesus Christ can give eternal life. Only he has power over death, something which historically proved by his resurrection. Only He can give eternal life to those who follow Him (John 6). Sri Chinmoy disciple promises each to lead him to God, but what he really wants to say is that meditation provides a way that will make you think you are God. Satan made the same promise as relates Genesis 3. If the pupil wants to avoid "hell" should be totally devoted to the guru, if this happens, there are no problems with the situation after death (when the guru is personally responsible for the disciple). And here we are in the presence of false doctrines: to attribute a man's powers of Jesus Christ Himself. Finally, analysis of Sri Chinmoy's books show that he is deeply involved in occultism. Chinmoy could be ranged between spiritualists. Spiritualism is prohibited by the Bible (Deuteronomy 18:9-12) and has consequences that few people realize.
 
Baba Ram Dass
 
Most gurus are Orientals, but there are notable exceptions - including one called Baba Ram Dass, Richard Alpert called before. The son of a brilliant American businessman, today he dropped everything to become a Western guru you listen to thousands of people. By 1960, he was an American Jew that we foster success, he possesses his own Cessna, a luxury apartment and everything related to a life of luxury.
 
He teaches concepts of psychology, including motivation, Freudian theory and child development. He could answer questions related to psychology which were made, but says that he himself was being year-xioasă and neurosis. Despite his intellectual knowledge, was disturbed and ignorant. Then he met Timothy Leary, whose name remained associated with travel "spiritual" because of LSD. They became friends, and followed the Leary Richard Alpert in his experiences with hallucinogens. His first experience allowed him to gain a greater allegedly penetrating the inner beings of his own. However, experience has passed quickly, and he soon found himself at the point of departure with all its inhibitions and anxieties. He continued to experience the "ups" inevitably followed by "downs." Finally, he went to the Orient and in Nepal, met Bhagwan Dass, a young American who had spent five years in the Orient.
 
Bhagwan Dass now wore robes that you indicate as a Hindu holy man, and spoke fluently. Alpert thought he embodied peace and life skills that a search and followed in an ashram at the foot of the Himalayas. There he met Neem Karoli Maharaja who became his guru. Neem Karoli to intimidate the U.S., and it, in search of answers, it seemed that the guru to be able to enter his most secret thoughts. American six months remained in silence, meditate and receive teachings passed on a tablet and even by his guru vibration. He then returned to the United States, where he began to spread the reputation and spiritual leader. Following the example of Eastern gurus, and he began to practice spiritualism.
 
His book Be Here Now (Be Here Now), a set of meditations and techniques that are found in many imitations of Christianity, was to please the public. Dass talks about her search for faith and the purity of pure faith. As Sri Chinmoy, he talks about being one with the guru. He stresses the lack of attraction of the guru that led to this new experience. He was despised by some who sought him and saw in him only a short old man wrapped in a blanket. However, in the eyes of the initiate (as was Richard Alpert), the short old man was the personification of universal enlightenment. What he - and his disciple, Richard Alpert (now Baba Ram Dass) - the world must listen.
 
What is strange is that thousands of Americans listened. This proves that meditation and Eastern religions will continue. For example, Transcendental Meditation has initiated more than a million people and is always an important impact.


Hare Krishna Movement
 
Among the groups that have invaded the West, one of which is the most heard is the Hare Krishna Movement.
 
This company is known as the ISKON, International Society for Krishna Consciousness. And she's a variety of Hindu teachings and claims data that comes from Krishna, who appeared in India in the year 3000 BC a disciple named Arjuna. It is alleged that Krishna had several incarnations, the last in 1486 d. Cr. The movement claims unbroken succession of disciples, to initiate guru Prabhupada, in 1933, which received so-called mission of spreading Krishna consciousness in the Western world. The movement was installed in London in 1968 and the United States in 1969, the same reason. There are at least three temples in England and the United States thirty. Prabhupada died in 1977, but his death has not only had a weak impact on the movement.
 
One of the characteristics of this group is that its members believe they can achieve enlightenment singing the name of their god - and this is why groups of people marching on the city streets singing "Hare Krishna" or "Hare Rama, Krishna and Rama are the two name of their god. Melopeea installments and is often accompanied by ecstatic devotion.
 
This group has very strict rules regarding food (no meat, no fish, no eggs), alcohol are forbidden and sexual relations are very low. Male disciples wearing a string of 108 beads are counted like beads. They are dressed in some oriental robes, saffron color in general (yellow), and often painted their bodies - all these are seen as demonstrating their devotion to Krishna. Their magazine, Back to Godhead (Back to Godhead), sold on the streets and Prabhupada's books (which are considered "Scripture") were allegedly printed in more than 66 million copies. They recognize that the Bible and the Koran are books "divine", but argue that one and the other was deformed during the centuries. They say they will not try to change people's religion, but that they try to make them better followers of their religion, helping them to make the experience of Krishna consciousness.
 
About singing the words "Hare Krishna" is believed to immediately transport the individual beyond the atmosphere of illusion material (so-called Maya) which is, namely a higher spiritual platform. They believe that one of the symptoms that indicate that it was such a platform is the impulse to start dancing. Sometimes these symptoms are dancing and singing like some state of mental alienation.
 
Teaching Christian doctrine opposing
 
ISKON argues that in order to reach salvation, you must refrain from four primary Unfortunately, to sing "Hare Krishna" at least 1728 times per day and you try to follow different rules. It affirms that Jesus Christ did not die for sins of the world that He made only to neutralize karma disciples - and it had nothing to do with the cross. In fact, Prabhupada's opinion, "sacrifice" to God's "million times" lower "sacrifice" of Vasudeva, Datta Thakur, a simple devotee of lord Krishna incarnated in Caitanya Caritamirta (Sri Caitanya Caritamirta head. 15 text 163).
 
This is in direct contradiction with the Christian doctrine of salvation. This study proposes works and actions that anyone can achieve salvation, while the Christian doctrine claims that salvation can only be received as a gift through the atonement made by Jesus Christ who died to bring forgiveness to the world (a . John 2:2). Chanting the holy name is supposedly a means of saving, and oppose such teaching Bible doctrines. Melopeea itself is a form of meditation, and it occupies an important place in teaching and in their various forms of occult practices.
 
Claiming that the soul can be liberated from the body by singing the words "Hare Krishna, Krishna Movement is closest to the concept of personal backups. In fact, it is not a bailout but a shirking. This movement focuses on and encourages individual melopee to deceive the illusion that it evades reality and take refuge in inner being rather than doing so with drugs, seeking ecstasy through repetitive dances and songs (with words, sentences or phrases keeps repeating). Such a "rapture" is only a temporary condition that can not be compared with peace and quiet sense of achievement that reveals the true disciple of Jesus Christ through aţintirea eyes on Jesus, the originator and finisher of faith "(Hebrew 12: 2).
 
Other movements
 
Guru Maharaj Ji's Divine Light Mission (MLD) is another Hindu religion. Maharaj Ji was called at first "Lord of the universe," the second coming of Christ ", etc.. However, in 1973, began to moderate MLD "divine status" of his guru, while continuing to be considered "better than Jesus." This reaction was connected with his personal problems (eg, family process, etc..) And its lack atotputere visible. When grandiloquent claims of "millennium" ended in failure, MLD had obvious difficulties in maintaining its divine guru. However, recently, after he left things to appease May, claims to divinity - so not surprisingly - have reappeared. The Divine Times magazine in January-February 1979 is an article containing twenty-four photographs of Maharaj Ji, entitled "Photographs of God's secret and revealed," and he claims to atotputere undercurrents. Of course, the true God sees these claims with a different eye: "Your heart was lifted up, and you said I am God, sitting on the throne of God ... why, because you take your will as God's will .. . thou shalt die the death of the uncircumcised "(Ezekiel 28:2,6,10).
 
Sathya Sai Baba is a guru stronger, with millions of followers. It is a man of considerable occult power. A friend of the authors, Tal Brooke, was the leading American follower for almost two years and it's Baba has written a detailed statement about Sai Baba: The Lord of the Air (Advent Books, New York). This book is based on personal experience and uncover some dark secrets about Sai Baba, secret until now unknown to the public.
 
These gurus continue to come in the West. One thing is clear: bring with them destructive teachings of morality, of spirituality and Christian values smart. Their advocacy of outright in favor of various forms of occultism (eg yoga), of spiritualism, of sexual immorality (such as Tantra) has ruined thousands of lives. Whether the Hare Krishna which is an attack on the sanctity of marriage, women and family, be it divine rite of possession and social anarchy Bubba Free John, or his belief that madness is a Meher Baba form of high spirituality, spiritualism or Ram Dass, or occult strange experiences of Muktananda, Paramahansa Yohananda or his efforts to "hinduiza" Christianity, etc ... sooner or later will be paid the personal commitment . True wisdom is the one that avoids what is "wisdom" and "spirituality" Oriental.
 
Save: Hinduism against Christianity
 
Before concluding this chapter, it is necessary to examine the issue of salvation. What is the Hindu doctrine? What do Christians believe?
 
Most gurus who are operating in today's America to a point Hinduism allies, especially the Vedic school. It will therefore be useful to make a small comparison between Hindu and Christian views regarding salvation.

Christianity
Hinduism
1. God is holy and is not defiled by sin (Isaiah 5:16).
1. "God is the author of evil. It attacks the love, mercy, justice, nature etc..  of God.
2. God created the world, and this is a physical reality. Once created, God said that everything was "very good" (Genesis 1:31).
2. "God made the world as illusion, and this is part of a play (lila).
3. God is a personal God.
3. God is partially or completely impersonal.
4. God did not speak except through His Word, the Bible.
4. The Bible is the second rank in relation to which replace Oriental writings.
5. God exists in three persons: Father, Son and Spirit (Holy) Spirit.
5. The existence of God is "monistic", ie everything that exists is a unity.
6. God is independent and distinct creation.
6. God is the creation (pantheism) or essence behind them (monism).
7. God sent His only Son as a sacrifice for our sins. Christ is fully God (Colossians 2:9, etc..) And unique.
7. Christ is reduced to not only be a guru, a master or one of the many avatars (incarnations). He is not unique.
8. God has all authority over His creation.
8. "I am this" - Man becomes God. Man has authority on "creation", which is demonstrated by siddhas (occult powers).
9. God provided a sacrifice for the salvation of infinity.
9. Saving the Christian sense is a "blasphemy" is unnecessary. It prevents spiritual growth.
10. Salvation is obtained only by grace..
10. Salvation is obtained through the facts, the law of karma - slow progress toward the unity of the divine with a psycho-spiritual advances occult and / or more lives.
11. Death for the unbeliever is the most serious consequences and results in eternal separation from God.
11. Death is an illusion, it unites the faithful with God.
12. One unique incarnation in Christ (Hebrew 9).
12. Countless incarnations of God in history.
13. Communicating with God is through prayer and reading His Word.
13. Communication takes place through psycho-mystical meditation (self destruction) and Sadhana (spiritual exercises).
14. On the cross, God proved his personal love which he bears His creation (John 3:16).
14. Being impersonal Brahma is not love. Brahma is beyond dualism.
15. God has a plan and purpose for His creation unique.
15. For all eternity, "creation" is nothing but illusion eternal cyclical creation and destruction of universal support.
Christianity
Hinduism
1. Man is essentially moral and separated from God. Man is God's creation. Creation is always distinct and separate from the Creator.
1. Man is God and God is everything (pantheism), or outside, everything is maya (illusion), but the true inner essence or God is Brahma (monism).
2. Evil is the result of human sin and rebellion toward God, that is, his separation from Him.
2. Evil comes from the idea that there is a real separation between God and man - because in fact there is no separation. (Thus, Christianity is the very expression of evil).
3. Heresy, is to argue that man is not separated from God and that there is need of repentance.
3. Heresy, is to argue that man is separated from God (it is therefore Christianity).
4. Salvation is obtained recognizing the reality of separation and not trying to hide it or watch it on an illusion. Once it is recognized separation from God, you can then choose to follow Him God believing that God through Christ has solved the problem of your sins.
4. Salvation is obtained by taking the knowledge of illusion (maya) is unit-parării and accepting each life or everything (monism).


                                                                        CHAPTER 2
                 
Transcendental Meditation is a religion
 
 Transcendental Meditation is one of the most fashionable religions. (Yes, it's a religion!) Maharishi Mahesh Yogi and the movement launched in 1957 after her spiritual guru (Guru Dev) ordered him to devise a simple technique that allows people to reach people in union with God according to Hindu doctrine . The movement grew and peaked in 1975, when thirty to fifty thousand people were brought in each month in the United States. John Weldon confesses: "I was initiated in 1970 and received ieng mantra, a word that had to meditate. I soon realized how the system was misleading and, shortly thereafter, I became a Christian, which suppressed My desire to practice Transcendental Meditation. As a committed Christian, I understand better why people practice TM, and yet the two are not comparable. Christ has given me everything in substance. MT not only had my shadow, in fact, today I am convinced that it is a social evil and spiritual. " Major part of the information we present here is drawn from its failure in 1975 which contains full documentation came from the writings of Maharishi. We will refer to some interesting Quarterly Reports.
 
 Currently, over one million people practice TM and several thousand new supporters join them every month. International Organization World Plan Executive Council (WPEC) coordinates the five main branches of MT such as Spiritual Regeneration Movement (Spiritual Regeneration Movement), the International Meditation Society for Students (Student International Meditation Society). There are centers in 90 countries MT (400 centers in the U.S.), and from 1970 to 1975 MT organization has raised over sixty million dollars the United States alone. Despite the nature of the Hindu MT, some clerics are advertising it loud, giving assurances that it is not a religion, but an acceptable form of Christian meditation. It is in fact diametrically opposed biblical meditation and even isolate them from those who practice the way we see the world that gives him the Bible.
 
MT, called "creative intelligence science" which is taught in schools, presents itself as a very natural way, which leads the individual to "greater happiness." After the public announcement of its leaders, the method is absolutely irreligious, can largely be scientifically verified, it is able to cure virtually any one who would suffer badly. They say it is a simple technique and progressive has absolutely no harmful side effects. It states that MT can unite their homes destroyed, a nation can make military invincibility, may be an effective remedy in cases of mental illness, may give various occult powers, and can also make one infallible!
 
One becomes adept at taking part in three public conferences and passing through the ritual of initiation, or puja (a Hindu word meaning "ânchinare" or "worship"). At this time, each receives his mantra of "unique" (actually, although they say that mantra is unique, there are only 16 main mantras are distributed according to age group: eng, em, Enga, ema, ieng, IEM, ienga, IEMA, Shire, sniring, kirim, kiring, hirim, hiring, sham, sham). It always says not to tell anyone that initiated the mantra has to think about it twice a day for 15-20 minutes. After advertising that is noisy, MT is a way "self improvement" in all fields, valid scientific method. However, this is not true. As with many other groups, to reach the true doctrines and beliefs of the Movement should not keep account of their public statements, but to lean on the teachings given by them in particular.
 
Religious nature MT
 
First, "valid" scientific MT is less convincing, despite the immense propaganda organized by WPEC. In fact, it is very shallow. What is lacking in terms of scientific validity MT is fully satisfied by the religious. Despite hundreds of claims to the contrary, the true nature of MT is Hinduism Vedic tradition after nedualistă (Advaita) to Shankar. The four main texts are full of Maharishi's barely veiled Hinduism, especially Commentary on the Bhagavad Gita and Meditations of Maharishi Mahesh Yogi. Puja is a ritual of initiation or religious ceremony, no doubt, and mantras in connection with Hindu deities. Former professor of MT, Richard D. Scott reveals, for example in his book Transcendental misconceptions that its upper mantra "Shree aaing namah" means: "Oh, very nice aaing, I bow before you." He also shows that MT may lead to mental illness, suicide and homicide. As proof of the religious nature of the MT I could cite the recent federal court decision prohibiting the teaching MT New Jersey schools, because that is a violation of separation of Church and State (Malnak V. Yogi, 440 F. Supp. 1284 - 1977). In spite of fifteen hundred pages of documents handed over to the MT group in favor of its claims "nonreligious" Mean Judge H. Curtis said: "The only possible conclusion is that the teaching of SCI / TM and the Puja are religious in nature, not Another conclusion is acceptable "or reasonable." (It is interesting to note that "the Maharishi's promise" signed by any professor of MT says that he recognizes its duty to "serve the Holy Tradition and to spread God's light to all who need it" - See last paragraph of the next chapter). Yet his public conference, each teacher allegedly MT "MT is not a religion."
 
As expected, MT organization appealed, but on February 2, 1979 the sentence was confirmed. The following passage is a literal reproduction of a press release published by the Spiritual Counterfeits Project in Berkeley, on February 6, 1979.
 
On 2 February, the Court of Appeals for the 3rd constituency of the U.S., headquartered in Philadelphia, upheld the decision of the tribunal, that the Transcendental Meditation (TM) is religious.
 
Instance Court of New Jersey, presided over by Judge mean, had the original sentence against the Maharishi Mahesh Yogi Malnak 19 October 1977. In his arguments, which span 80 pages, the judge concluded that the surrender had fired Mean MT and SCI (Science of Creative Intelligence "philosophy MT) in private colleges violated the First Amendment of the United States Constitution. In other words, the principle of "separation of church and state" would have been violated by the fact that taxpayers' money had been used to support religious teachings and practices Transcendental Meditation Movement.
 
Maharishi and his Transcendental Meditation movement claimed that the judge Mean data were correct and did not therefore appeal to the Court of Appeals in Philadelphia. When the arguments were brought before the Court of Appeal on December 11, 1978, MT Movement lawyer came up with the argument that had to be allowed entry SCI MT and in schools as "science." Court immediately put into question this notion. Presiding judge cited the paragraph below, taken from the opening ceremony in MT:
 
"Guru in the glory of Brahma, Guru in the glory of Vishnu, Guru in the glory of Brahma personified transcendental fullness, before him, before Shri Guru Dev adorned with glory, I prostrate.
 
Then the judge asked: "What is it scientific?" Rather than respond directly, Maharishi's attorney referred to a statement that such ceremonies were sometimes held at events "secular" in India. Later, the Court remarked that this statement was tantamount to "take a cow and she clung to a piece of cardboard that says, horses'!"
 
MT Hindu world-view
 
Fundamentally, the vision of the world including Hinduism Vedic MT easily. This is true for a number of other grounds guru movements, for example, Sai Baba, Ram Dass (Richard Alpert), Muktananda, Sri Chinmoy, Bubba Free John (Franklin Jones), Meher Baba, Paramahansa Yogananda (The Self-Realization Fellowship - despite its use by the biblical texts), etc.. In essence, what they say about MT is true for them. Most come from Eastern guru Vedic tradition. Faith Home is monism - there is a reality and this reality is a unity. This reality is defined by the inexpressible and the impersonal Brahma. Its corollary, maya, illusion is the doctrine of the world and the universe. If reality is One, the duality is not real. Lila, meaning "game" or "fun" of Brahma is why "the existence of" us. Although we ourselves and the world around us are unreal, the essence behind all this is part of the divine nature, satchitananda (being, consciousness and bliss absolute). The term absolute or pure consciousness consciousness really means inactive, who does not think, that is not united with any dualism. With meditation, we "progressed" to recognize the Absolute. We do not perceive ourselves (body and personality, etc..) Unreal and we recognize that true self as divine. This reality is beyond duality - good and evil, man and God, etc.. All is One, and if we acquire this knowledge (which is our proven by our experience in meditation), then and only then can we progress spiritually and we will not need reincarnation. Stay in the world of duality, especially in the Christian duality, and you will remain a slave of the Maya and spiritual decay.
 
Although many would prefer to think differently, the real goal of MT is to change our view of ourselves and the world to make it consistent with the philosophy of Shankara nedualiste. This is accomplished by the mantra and meditation to reach, several times per session, a state of "Being" or "pure creative consciousness." From the theoretical point of view, making it to penetrate more and more "of Being" in mind, the nervous system is slowly changed to the point where, in an unknown individual epistemology is truly transformed. In MT there are four advanced states of consciousness: the transcendental, cosmic consciousness of God, consciousness of Unity. In the early phase, cosmic consciousness, the person meditating is transformed by it recognizes that the atman (true self) is Brahma. In other words, it perceives maya (illusion) Creation and recognizes that the true essence of all that exists, including itself (beyond the illusory phenomenal aspect) is satchitananda: being, consciousness and happiness, or Brahma, the ultimate and impersonal God of Hinduism. At this point, particularly, as Maharishi said, the person who follows the path of Karma Yoga meditators. She separates from her actions and their consequences, impersonal act without desire, and thus serving their karma. (It should be noted here that yoga is an extremely dangerous practice, authorities have cited cases in the sudden death or insanity, bad physical condition without organic basis which led to disability, syncope, and various diseases resulting from errors sometimes insignificant in its practice . We will develop this in the chapter on yoga. Because yoga and MT are generally defined and regarded as safe, find the root of the problem usually elsewhere). MT and its true nature is, therefore, merge with God (Brahma), according to Hinduism. It is clearly Maharishi's plan for the world. When examining claims of TM, Maharishi's and aţâţătorilor him and honestly assess movement, reveals that few can aspire to a deliberate deception of the public to such a large scale.
 
Risks MT
 
It must be noted that MT is not innocent. According to former teachers and practitioners of Transcendental Meditation, there are cases of demonic possession. Many psychological problems may result from its practice hard and record serious cases of psychopathy, including psychosis.
 
Several researchers and former followers are convinced that MT MT may lead directly to a mental disorder and may be the very definition of a "bad trip". MT Former teacher Greg Randolph was unsettling experience to help another believer, almost an invalid, and was very scared to go through the transition of cosmic consciousness:
 
"At one point, he was very concerned to know whether or not it was a schizophrenic state. And this is anxiety. One day I spent three hours trying to draw something inspired by Maharishi resources in our minds during the training courses for teachers to help ... My role was to make him believe that it was not schizophrenia. ... It was the supreme state of knowledge had to believe that it will achieve little by little ... and that it will be able use this. Faith is a very important thing. "
 
Maharishi makes this recommendation: "In the absence of a correct interpretation of this expression of non-attachment, can be confused, and this great blessing of life can become a disadvantage."
 
Node problem is to incorporate the experience of cosmic consciousness with an existing lifestyle. Psychiatrist Arthur Janov, author of The Primal Scream, talks about a higher Hindu monk who practiced TM for about twelve years. "The end result of all this happiness was a total depression and need care." Dr. Janov believes that the MT lead to "a state of total unreality, a kind of psychosis socially institutionalized.
 
Among those from borderline psychotic, MT "feature can cause a psychosis," says researcher John White, and is generally accepted that it must be "year as" to do mental exercises difficult, otherwise you expect serious inconvenience. MT requires a mental adjustment and it seems too hard for people not prepared for such changes. Unfortunately, people often just tired, frustrated and exhausted are those who seek remedies such as universal MT.
 
John Parks, a former manager of the team "Beach Boys", was initiated personally by the Maharishi Transcendental Meditation. He was thus able to know things from inside. He had the opportunity to see that MT can be exhausting and dangerous. At first, in 1969, Maharishi has apparently underestimated the fact that some Americans were simply not ready for its system. Parks relates the following facts in connection with a training of trainers in 1969:
 
"Maharishi had no limit on the duration of the meditation, and a number of people have arrived in the psychiatric hospital. Some are still there. There are cases of suicide due to MT. "
 
Chuck Ashman, from the "File Ashman, Los Angeles, also found few people at its research on MT, though not specifically search for them. What he really was studying the financial side of the MT for the show to television.
 
One of the most damaging statements for the MT program is ever given the former teacher Kathy Filler MT. It is easy to understand her disappointment in the overall program guru.
 
"But once I started to become instructors and teach people, I understand why the suicide rate among teachers of Transcendental Meditation is far above the national percentage. Those who do not get killed or end up really weird has again become addicts, they are again unbalanced - get mad or anchorites - so it can hardly back to normal life. It's really sad. I invented this. Charlie Lutes noted during the course of meditation instructors. The last course I attended which was held in November 1972 in Ashbury Park, New Jersey, and Charlie Lutes (president of SRM) was present. People ask questions about the percentage of suicides - many wondered why teachers people took their lives. He said: Well, in future incarnations, they will show Maharishi himself, or Guru Dev, and give them the mantra ...".
 
What is disturbing is how relaxed the Lutes talks about a solution that is not really easy. People took their lives in desperation - some experienced instructors MT - and he did not come with excuses or reasons, but was just to say some positive wishes for any future reincarnation!
 
Lutes's attitude may serve to show the absolute and dogmatic oath of allegiance to the program of Maharishi inspired his followers. Not even a death which is not a question requiring some alarm, but is evidence of a "future" happy.
 
One Kroll, MD, in her article in the Times, London, mentioned among the possible dangers of suicide and even murder MT program.
 
MT is studied in order to help the person who meditates to operate a 180-degree turn inwards. It should be in itself to achieving the 'pure consciousness', 'divine', 'Brahma'. It seems that human beings are hidden deep in some very good things, and contact with them is regarded as having a beneficial effect on the lives they lead the subject.
 
The biblical view, God does not find if you go in yourself. Of course, you find your true nature, but human nature and of God are different. Jesus said very clearly:
 
"For from within, from the human heart come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, adultery, the jealous, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man" ( Mark 7:21-23).
 
Here's a pretty good picture of the unregenerate man is inside a person, at least as God says. It would be hard to confuse this character with that of God.
 
We could cite other diseases caused by MT and I could illustrate them, as I did before. A brief summary, however, is enough to paint the picture. Look closely at the results of practical authentic ticării MT: demonic possession, seizures, hallucinations, syncope lasting up to twenty hours, visual problems, stomach cramps, strong, mental confusion, sexual dysfunction, horrible nightmares, antisocial behavior, recurrence of severe psychosomatic symptoms that were previously kept under control, ie bleeding ulcers and depression requiring psychiatric treatment and medication.
 
The final report of the Stanford Institute for Research on Transcendental Meditation (The Final Report of the Stanford Research Institute on Transcendental Meditation) gives a conclusion which should circulate widely - at least as large as those made by advertising guru:
 
"Finally, you should consider the possibility of harmful effects caused by long term especially in subjects practicing Transcendental Meditation unstable.
 
Perhaps some is due to disturbances caused by MT its occult practices. It seems that those involved in occultism it is some serious consequences. Thus, recent and growing advocacy for occult MT should be a warning to the wise. "
 
                                                                      CHAPTER 3
    
Transcendental Meditation is non-Christian occult
 
 MV and other Oriental movements are not simply neutral biblical revelation opposite: they are hostile towards it. Their basic premise is that all people must realize that they are separated from God, but that is God. Thus, these movements represent the height of idolatry, the worship of self. To help the reader, I did a comparison between the allegations made in the Bible and the Maharishi, whose Vedic beliefs are parallel to those taken by other gurus.

Jesus Christ
MT
Bible
"I do not believe that Jesus Christ ever suffered or that could suffer. The man who suffers from the position of suffering (ie ignorant man linked to the illusion that suffering exists) Bliss sees Christ as a suffering '(Meditations of Maharishi Mahesh Yogi, Bantam, 1968, p. 123).
"O foolish men, and whose heart is slow to believe all that the prophets have said! Not necessary that Christ should suffer these things and enter into his glory?" (Luke 24:25-26).

Suffering
MT
Bible
"No man, no Christian would ever have to suffer the Bible says ..." (Meditations of Maharishi Mahesh Yogi, Bantam, 1968, p. 63.).
"Enjoy the contrary, the part that you have the sufferings of Christ ... those who suffer according to God's will entrust their souls faithful Creator, doing what is good" (1 Peter 4:13,19) .

Occultism
MT
Bible
"We do something specific to here ... prayers ... note these superior beings or gods who live there (in the spirit world)" (Meditations of Maharishi Mahesh Yogi, Bantam, p. 17-18). "
"Do not be found among you anyone ... who has the job of divination, astrology, the astrologer, the magician, the sorcerer, to seek the advice of anyone who calls the spirits or guess someone's death no one to ask. For whoever does these things is a horror for the Lord "(Deuteronomy 18:10-12). "Thou shalt have no other gods before Me" (Exodus 20:3).

Inner nature of man
MT
Bible
"The inner man is divine, fully divine, full of bliss ..." (Meditations of Maharishi Mahesh Yogi, Bantam, p. 157). "
"For from within, from the human heart come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, adultery, the jealous, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man" ( Mark 7:21-23).

 We could continue to add contrast after contrast, but the goal is reached: MT is anti-Christian, and one that is associated with MT in the name of Christ and practice is a hypocritical double-minded man.
 
MT and occultism
 
MT comes from a tradition of occultism: Hinduism, astrology, spiritualism and various occult practices are in vogue in India today. Although not really practice magic, a very large proportion of Indian population still believes in it. It is claimed that an important part of Hindu writings were revealed to the supernatural in a way similar to that in a clairvoyant medium receives messages from the spirits (ie demons, as seen Gasson and others) .1 yoga techniques are recognized and implemented by all schools of the occult. MT Maharishi says "... is a technique by which one becomes a yogi." Base all occult - a desire to acquire knowledge and supernatural force opposing God's will - is clearly present in Hindu occultism, yoga and MT.
 
Maharishi says that MT brings absolute power and esoteric knowledge - the dreams occultists. Few people realize that the opening ceremony in MT has many similarities with type occult ritual magic. The aims and methods themselves are similar: to get in contact with some "higher beings" or with some power to satisfy the desire occultist receiving from demon power or "god." A careful reading of the twenty pages that contain the secret of instructors manual MT (The Holy Tradition), and pages 38-39 of the Meditations of Maharishi and his commentary on the Bhagavad Gita (3:9-13 and 4:24 -25) show similarities. In both cases, there are ceremonial purification of the atmosphere. In a magical ritual, she used to chase unwanted influences, ie evil spirits. There purify spirit and body of the participant. After cleaning the exterior and interior atmosphere begins invocation. Then, invoke the gods and masters, be they Hindu or Egyptian, and establishes a metaphysical connection between them and one who relies. Individual spirit is tied to the cosmic spirit or the Absolute. According to The Holy Tradition of MT:
 
"The purpose of this invocation is to provide active spirit moving it toward the Grand Masters (deities), to the essential nature of her knowledge of the Absolute Being. At this level, the mantra is captured and sent to the new initiated, thus leading them to the same consciousness transcendental field of Being ... many times, such as abundance (power), they are increasingly incorporated into the life of the initiate. "
 
Metaphysical Links: occult power vehicles
 
Metaphysical connections are made occult power transfer vehicles (shaktipat) through the initiation ritual MT, instructor or initiative. Ceremonies involving the complete abandonment of the participant - or divinity from the moment you will possess magical ritual or guru Dev, "dead" for MT. In both cases, it makes use of incense. We're not sure of the usefulness of incense in MT deliberate (although sometimes the presence of demons is accompanied by a very unpleasant smell), but in ritual magic has a psychological effect and seems able to allow the demons to take tangible form, so as blood rituals are used for the same purposes. In the two ceremonies is a mantra repeated continuously (puja, or ritual of initiation, consists only of a single mantra). For magicians, the goal is to cause a temporary insanity, "gentle madness" that culminates in loss of possession of reason and initiatives designed by the "god". Apparently, possession does not occur at the initiation of MT.
 
In both cases there is some physical movements ritual memorized accompanying ceremony, in MT, they are not made only by the instructor. In both cases, the participant felt a wave of force metapsihică, in general, this does not happen only if instructor in MT. In both ceremonies can be found an altar for worship, offerings are made out to him and kneel before the altar. Often, during the ritual magic, there is something on the altar, in order to bind the spirit person metapsihic old tradition - an ancient relic, the photograph of a temple, etc.. The aim is to bind the spirit of knowledge occult tradition is invoked, leading to power occult knowledge.
 
In MT, the photo on the altar depicting Guru Dev, "yantra" is associated with the mantra to "be successful desensitization spirit to any alien system of thought and spirit of a cultural system transplanted into another ..." Yantra and mantra are used to produce the passive state of mind and ... responsive in terms of physical, as is done in a large number of sects. The very term "Brahma" means "active power contained in a magical charm."
 
At magical rituals, sometimes need to recognize the spirit of detente and body by not only breathe through one nostril (the tech MT), and by their use of certain types of rhythms of certain sounds (for example, mantras) for astral influence. For MT:
 
"We do something here over the Vedic rites, some particular and specific litanies to produce an effect in the other world, to draw attention to these higher beings or gods who live there. The whole knowledge of the mantras or hymns of the Vedas is enshrined in connection with man , human communication with higher beings in the different layers of creation. "
 
Maharishi says that is very beneficial to contact these gods, yea really is a pity you do not. They are little more than impersonal power of nature, as alleged. Maharishi calls "the most advanced beings" .10
 
Mental passivity - and mediumnitatea
 
May I put MT on the individual and in a state of physical immobility (mentally speaking) in a deep state of passivity, in an occult atmosphere, these are the two fundamental conditions mediumnităţii (condition medium). Physiological immobilization may be in a certain way deeper than that initially observed somnul.11 Yogananda cosmic consciousness can not be held "only stationary state of trance." Although Maharishi, in agreement with most gurus warn against mediumnităţii as a spiritual path "below", they often replaced with other forms of spiritualism and, therefore, a certain percentage of those who meditate at risk of falling spiritualists. Former medium Raphael Gasson describes how someone becomes medium:
 
"In all cases, the person learns to relax the body and to keep their minds fixed on something until it has reached a state that could be considered as Hypnosis and passivity, which makes that one person can not think . (This is essentially MT). The person automatically becomes an advantage that the spirits act of passivity. "
 
However, it is true that the mental state described by mediums during their trances is similar to high levels of MT: the unity of all things non-existence of concepts of time, etc.. In fact, described by Maharishi states are close to those described by Willett and mediums such as Mrs. Eileen Garrett.
 
We must also note that a gradual return to normal consciousness is absolutely necessary or if mediumnităţii either at the MT, not to have been a shock that could lead to violence if the transmission of spiritual depths up to normal too sharply. Sri Krishna Prem cautions us that meditation can result in "dangerous condition type parapsychological psychic or neurotic dissociations of personality, even crazy, if certain conditions are met, none of this is mentioned in MT.
 
Proved the existence of demons is very appropriate to the Bible and hidden documents. Refusing to believe in their existence is the individual to become prey to their manipulation. Even a parapsychology researcher Dr. Elmer Green of the Menninger Foundation, one of the largest U.S. neuropsychiatrists says that the testimony of thousands of years of experience should not be taken superficially, noting the very real danger, he warns that the exploration metapsihică individual can make to reach the "attention of beings who are, in part, malicious, cruel and cunning." They may torment and even have people deploying their nervous system and controlling their brain. The fact that Dr. Green himself invites people to inquire metapsihic field (for example, in his book Beyond Biofeedback) should be a warning to all, showing how easily they can be hidden doors open, then stop be closed.
 
MT presents cases of contact with spirits. In Hinduism, Lord died disciple that recur often and made to help him mentally. This has happened many times with Yogananda, founder of Self réalisation Fellowship with Shankara, and we suspect that as it was in Maharishi's case. It is said that two of the Maharishi's books are "blessings from the" guru Dev. The comment made on the Bhagavad Gita, the wisdom contained was "a gift" of guru Dev, and he was "the inspiration and guiding light." We should note one thing: Maharishi says that is good contact with the dead, because in this way Benedict receives their help.
 
Lutes's statements about appearances Dev and Maharishi's guru of the suicide victims in a future existence, shows that MT contact with spirits is something acceptable. Maharishi encourages even the little children to come into contact with the dead, and this encouragement is one of the most reckless. This is spiritism, and when someone is encouraging him to practice some adults, let alone children, is something deplorable. Bible (Deuteronomy 18:9-14), as many theologians and psychotherapists have warned of the dangers present. Dr. Koch said: "The history of these last families and occult practitioners are, in many cases brought to my attention, so tragic, that we can not talk about some coincidences."
 
MT and demonic possession
 
Although not widely publicized due to MT real possession, there are known cases. Occultists themselves warn that those who seek not to know that search can become the first targets of evil spirits. Meditation like non-MT, all east of the rise and states possessing close to madness. Meditation, including Transcendental Meditation can produce automatic writing and painting, phenomena that can not occur without demonizing. It is noteworthy that the demons themselves, communicating with mediums, encourages his subjects to practice meditation oriental style - even saying that it is itself the key contact with spirits. This meditation is sometimes absolutely parallel to the MT type, complete with the compulsory use of mantras.
 
Is it a coincidence that some of the teachings of the spirits are absolutely parallel with some of the Maharishi's? In MT you are advised to sit back and simply leave "to produce everything that happens during the meditation practice itself." Because of this "openness" to the passive state can not reject the possibility of demonic possession. Kent Philpott, in his Manual of Demonology and the Occult, gives at least an example of demonic possession related to the MT and says it has found many examples of people from the middle social class possessed by demons that came as a result of yoga exercises, meditation, of "increased consciousness (mind awareness) or participating in" group development "(expansion groups). Dough Shah was born in India, where he was educated, he says that possession by an evil spirit in MT is a very real possibility. " He notes that in India the whole being of those who worship "may be possessed by the god before whom worship is Puja rituals on the occasion.
 
Since MT is Mantras Hindu gods and worship them, it must work to put on their guard those who meditate. We talked at length with staff and a proponent of the MT, with an astral projections produced by MT, came into contact with extremely wicked spirits who beat him physically smallest disobedience. They literally kept them under control life, and he could not do anything without their permission. They had clearly warned about the consequences of their conversation with a Christian. It has spent only six months after MT. MT Dave Birdsell instructor in Connecticut (United States) said that it is not unusual for some followers have advanced experiences metapsihice some things or people that come together with them.
 
The Maharishi is a medium that's not surprising that he encourages people to develop metapsihice faculty through Mt. It is clear that well-known Maharishi occult terms, and says he has the ability to read thoughts, and perceptions of practicing telepathy metapsihică of "haloes" around the head of people and probably many other things. It is interesting that Idries Shah, a known authority on oriental magic, says:
 
"It is true that the sadhu (holy men in India) claim that their power comes exclusively from metapsihică spirits, in themselves, they do not possess special skills in addition to the merger."
 
Maharishi is no exception, although it may deny this.
 
Brain waves of MT - Cosmic Consciousness
 
Recent research seems to indicate that electroencephalograms obtained during transcendental meditation type have many common points recorded during the tour encephalography successful telepathy. Thus, MT could produce brain waves with a frequency that results in telepathy or other occult powers. Metapsihice powers are produced either by demonic spirits, as to Idries Shah, is the fact that demons can open a potential smoking man potential that keep him under control and manipulate it at will.
 
Metapsihice powers are universally used in opposition to the will of God, for they do not ever honoring Jesus Christ and are not interested in psychics and occultists never biblical revelation. Most mediums metapsihice admit that their powers would be taken if they would use outside the conditions laid down in spirits, which make conditions mediums to believe that "doing well". In fact, they do much harm, because one uses demonic power that is not divine.
 
Edgar Cayce is an excellent example of this kind. Deliberate contrast to his trial, he developed a faculty metapsihice whose origin suspected to be satanic, but he used them for "good" that I met. He has ruined thousands of lives, including his own. At present, people are less willing to believe that Satan would give power, peace, etc.. almost regardless of whom, only to depart from the truth. In fact, evil spirits often disguise themselves as good spirits and doing some good things for people to cheat in terms of biblical truth and rescue (2.Corinteni 11:13-15). Faculties metapsihice give the illusion of spirituality, but I have nothing to do with true spirituality. (For an excellent exposure of the latter, see Francis A. Schaeffer, True Spirituality - True Spirituality, Ed Agape).
 
It is generally recognized that MT occurs, sooner or tar-ziu, metapsihice full spectrum of faculties. Astral projection, past-life experiences, contact with spirits and many others are part of universities metapsihice MT products, they are derived from the cosmic consciousness or even earlier. Maharishi invites all people to "stand up and begin to practice transcendental meditation with nature" to develop these faculties, claiming that they can be easily developed by MT. This attitude of the most reckless of the fact that almost all the yogis and occultists put on guard against the dangers present, although they are often victims themselves.
 
Power corrupts
 
Metapsihice sharp faculties are racing to tear up and make the spirit of Zob who decide to leave their hand. Occult History is littered with stories about the glorification of self, declining mental status, demonic possession, feeling of illness, lives ruined, insanity, suicide. If power corrupts, power corrupts superlative supernatural, and only the fools do not make a case of such a warning.
 
Finally, the Maharishi's writings are the concepts of the "Akashic Records" which is the fulcrum of an ancient occult and magic. The fact that it is believed that these Akashi Records are a field of occult knowledge that can be captured in metapsihic, they can easily serve demonic inspiration coverage. Maharishi also encourages a worldwide movement of parapsychology and the occult - which is hardly surprising, because their goals and those of MT are the same - power and supernatural knowledge in opposition to the will of God. Making things opposed to God's will was never without danger, nor will it ever (Revelation 21:8). Here is his testimony in favor of Christianity, and it should be considered.
 
Spiritual Research in a blind and rash is extremely dangerous. Eric Utne, editor and editor in chief of The New Age Journal, says:
 
"It is clear that spiritual research has reached the proportions of a national trend. Everyone seems to find the answer. This was the case in the German population during the late twenties, the general was a fascination with things occult and the proportion of Hindu gurus per capita was even higher than in the United States today. "
 
Works such as The Occult and the Third Reich Angebert, The Spear of Destiny by Ravenscroft, The Occult Reich Brennan and others clearly shows that Nazism was partially funded and supported by gender occultism and Eastern mysticism MT. Hitler was actually fascinated by Oriental mysticism. He was a possessed medium whose ideas about a superior race was rather based on personal experience "higher consciousness" than Nietzsche's philosophy.
 
The lesson is clear. MT and Eastern religions in virtual open door and an elite occult metapsihice in our society. Let's leave the door closed.
 
A final word on MT:
 
Promise that every instructor have to sign MT
 
His Holiness Maharishi Mahesh Yogi
 
I have the privilege, Maharishi, I promise to teach principles and practices Transcendental Meditation instructor just hired ... which I accept as such, I promise to consider teaching in fideicomis for you, dear Maharishi, and ... to never use anything other than the instructor's teaching ... or other organizations founded by you in order to continue your work of spreading the Transcendental Meditation for the good of humanity, as an instructor of ... I receive compensation decided by myself and ... except in writing, and what was decided in writing not to receive any further claim to compensation, but are fully compensated for the love and joy they get through work, through which I could relieve suffering and bring her wisdom get it, explain it and cherish. To advance this promise, I admit that before receiving the instruction had no prior knowledge of such a system of doctrine, that there is no other source available where such knowledge can be obtained teachings that I have such knowledge been sent by trusted that such training is secret and unique. In addition, recognize that as a guide for meditation and initiator are a link in the chain of organizations that have established them, and to preserve the purity of doctrine and movement wisely established rule that if you ever stop to teach meditation Transcendental to ... or other organizations founded by yourself, you may be prevented through appropriate means, to use the secret teachings of Transcendental Meditation has been sent to me.
 
I had the chance, Guru Dev, to have been accepted into the service of Holy Tradition and to spread God's Light to all who need it. I gladly assume the responsibility to follow Holy Tradition in all its purity as it was given me by the Maharishi and I promise on your altar, Guru Dev, that with all my heart and soul always my work based organizations The Maharishi. How about you, Maharishi, I promise that my quality of meditation guide, I will be faithful in all things according to the trust which you have placed in me.
 
Jai Guru Dev
 
                                                              CHAPTER 4
                         Yoga and occultism
 
I saw that MT is basically a form of Hinduism. What is the situation with yoga? Is it just an innocent way to relax the soul and body? Or, as MT, is a subtle form of Hinduism, imported?
 
The goal of yoga is the same as Hinduism, that is merging with God as Hinduism. Yoga adept must realize that it is one with Brahma, the Hindu God înalt.1 impersonal physical yoga exercises are meant to prepare the body for vital psihospirituală necessary to change this idea of consciousness and being inspired person. As a result, talking about a separation between yoga practice and her theory is nonsense. From the Christian point of view, there remains to prove that the two issues could be separated easily. "I do yoga, but Hinduism is not involved," is an inaccurate statement. Those who are just "yoga exercises" risk their lives in a spiritual battle.
 
Practices and beliefs of different schools of yoga are identical, and thus contain different disciplines eastern parts of karma, japa Laya, raja, mantra, jnana, bhakti and hatha yoga. For example, the Maharishi MT MT called karma yoga, karma yoga and the Bhagavad Gita means that its various activities are in a disinterested and detached. The student is detached from his actions and their consequences, impersonal act without desire, and thus serving their karma. As in MT, he continues to work, but detaching it from the documents themselves.
 
Yoga and magic
 
It would be nice to see along with Avalon, an authority that goes hand in hand with yoga magic. Meditation is the active principle of yoga.
 
Yoga specialist literature are always all warnings about the practice of yoga without prior assurance of resistance moral, mental and sometimes physical vigorous (Yama and Niyama). This is largely neglected by many people today.
 
Shree Purohit Swami warns
 
"People forget that Yama and Niyama are the foundation, and that if it is not well established, they would have to practice postures or breathing exercises. In India and in Europe we met three hundred people who suffer permanently because of bad practices. After examination, doctors found no organic lesion, and therefore could not prescribe any remedy. "
 
H. Rieker said: "Yoga is not an innocent joke given the fact that any misinterpretation in practice they may cause death or madness" and that the kundalini (hatha) yoga, if you breath "is over too soon, the yogi is in immediate danger of death. "
 
It is significant that we do yoga in the West to get what East requires fundamental necessity even before yoga: physical and mental health. Yoga is never really separated from its culture (Hinduism) and the theory of (occult), and those who merely imagines that the positions and breathing exercises may result in serious hazard. Injuries to the brain, incurable diseases and madness are the possible risks if errors are committed, practicing yoga, according to the book Yoga and Mysticism by Swami Prabhavananda. Rieker stated throat cancer, death, "all kinds of evil", respiratory or cardiac syncope, abnormal states of trance or insanity as a result of "the smallest mistakes ..." Once you really engaged in yoga, it is sufficient defy one prerequisite for change in a so-called poison nectar.
 
Physical disorder, illness, even madness
 
E. Wood warns against "imminent risk of the most serious physical disorder, illness, even madness." Many people have caught an incurable disease or insanity neglecting preconditions of Hatha Yoga, and "whatever mistake in practice they produce coughing, asm, headaches, eye, ear and many other diseases." Hatha Yoga Pradipika (2:15) says:
 
"Just as tame lions, elephants and tigers, so must be kept under control prana (breath - in fact, prana is the substance behind the so-called ubiquitous breath). If not, she can kill yogi.
 
Texts on Yoga contain many such warnings. We can see the problems that arises when Wood says: "All Hatha Yoga exercises are extremely dangerous" and encourages the practice of other forms of yoga, raja yoga, while Rieker said: "A master Hatha yoga is only one condition referred to master raja yoga. "
 
Different schools of yoga (hatha, raja, jnana, bhakti, karma, japa, Laya, etc..) Are not always easy to separate, so it's difficult to define in a precise. From the fact that yoga is defined and considered as a safe practice, we should not expect to hear them talking about these cases many unfortunate, because in general because of these evils is found elsewhere.
 
Yoga is really pure occultism, as witnessed by a number of books on yoga and occult ocultism.11 skills are very common result of practicing yoga and the many dangers of the occult are evident in many studies devoted to the subject. Mishra, a scholar on yoga, Sanskrit authority, said:
 
"In conclusion, we could say that behind any research metapsihice, behind mysticism, occultism, etc.., Consciously or unconsciously, is now yoga system."
 
And Kundalini Yoga
 
As they say, Kundalini is a goddess or a female serpent lying, dozing or sitting in numbness in the spine. When he woke up with yoga, rises along the spine, opening the so-called chacra (metapsihice centers) and thus leads to union with Brahma. "Traditionally, it is known as the creator of Durga, Chand savage, bloodthirsty, and Kali distrugătoarea. It is Bhajangi snake. As Chand and Kali, she has a garland of skulls around his neck and drink blood of man. " Do not play carelessly with Kundalini - unless you like violent pain and fever, deteriorating health, many forms of insanity or sudden death.
 
Shree Purohit Swami became almost crazy, ate the leaves of the two "nimbas" whole ate leaves no taste "mudra" and could neither stand nor sit down. He mentions another yogi the "fire" swept for six to eight months, and another was forced to stand under a cold tap water eight hours a day. Gopi Krishna, founder of one of Kundalini global research centers, as experience tells that it did with Kundalini:
 
"It has been changing for years, painful, haunting, ghost-tice. I went through almost all states of consciousness, psychic, psychotic and others, and some time I was halfway between insanity and mental balance. I wrote in many languages, some of which were unknown to me (Automatic Writing psychic faculty). "
 
He believes that most people touched by schizophrenia and manic-depressive psychosis are cases in which Kundalini functions poorly. Notice the ease with which this experience produces mental and uşurătatea with him stating his personal meetings with cases of insanity caused by the Kundalini. He noted that India had to know very well that Hatha Yoga practices can lead to mental alienation.
 
"Once awakened in a body that is not in harmony with it due to different disciplines, or is not mature genetically to receive power can lead to terrible mental state, in virtually all forms of mental disorder, ranging aberrations from barely perceptible to the most appalling forms of insanity, the neurosis and paranoia, the megalomania. producing a painful pressure on the reproductive organs, it leads to a ravenous and insatiable sexual appetite. "
 
It is good to note that the states of Kundalini, psychic states and states of possession of common characteristics, including different manifestations of the occult and female demons come at night to unite with another man. In light of the foregoing facts, the huge growth of interest in Kundalini yoga is a very serious thing. (Some yogis believe that the only cases of human combustion which does not forgive - the people who suddenly take fire - are the result of poor functioning of Kundalini).
 
Kundalini and demonic activity
 
In general, it is believed that Kundalini can be awakened by means other than through specific processes, accompanied by specific signs. However, many occult groups use various methods to awaken the Kundalini (for example, Edgar Cayce's method is that of Avalon), but the results are similar, indicating that awakening takes place in different ways. Thus, the "kundalini" can serve as a disguise for demonic activity, allowing demons to achieve their goals through different methods. In general, Kundalini takes several years to reach the upper chacra, although there could be cases of spontaneous or accidental awakening. Rieker stated that: "Kundalini is the fulcrum of all yoga practices. Avalon says that all are manifestations of kundalini mantras, they form the basis of its revival. (He remarked that the mantras are metapsihice power that lends itself to a fair use. "You can be injured or killed by the mantra"). This is the power that black magic occult occultist can injure or kill other people. In his book Between Christ and Satan, Dr. Koch gives several examples. Even TM Maharishi describes something that strongly resembles an occasion Kundalini MT. Kundalini MT and caused the following phenomena: sexual excitement leading up to prostitution free, smooth, wave power, experiences of past lives, mental demons and madness, stop breathing momentarily, astral projection, the emergence of "soma" occult powers which produce opening astral world, using "Akashic records", contacts with spirits and extreme paranoia. Claims and descriptions of mental states achieved through the practice of Transcendental Meditation and awakening Kundalini results are similar (bliss, merger or business, increased perception, breaking down the ego, mystical contemplation, union in Brahma, etc..). They use similar methods (meditation or mantras, contraction of the senses, your nostrils breathing techniques) and finally the two practices involving a change of identity.
 
In terms of sexual arousal, it is necessary to give a stern warning from the fact that the current generation gladly combine sex with Eastern spirituality. Sri Krishna Prem says: "It is safer to play with dynamite than to practice yoga meditation not possess complete control of internal and external sexual stimuli. Avalon warns that some sexual relations during the first stage of Hatha yoga can prove fatal. " Finally, David Fetcho, who knows well the theory of Tantric yoga and practiced it once, say
 
"At first glance it is difficult to find a sensitive point of a thing as" Kundalini awakening "in MT. However, if we observe a deep central feature of this practice, initiation, and some lesser known public tactics, however, taught the Movement, we can conclude that the MT as yoga technique, it is really stimulating metapsihică Kundalini, and it is believed that the person who meditates in it, or not. "
 
And this shows that even ignorant Eastern spiritual disciplines does not supersede the impact. Whether or not believe in Hinduism, yoga practice will have an influence on the participant's life. Clearly, Christians must avoid any form of yoga.
 
                                                                     CHAPTER 5
                                     
Reincarnation: True or false?
 
After I examined Hinduism broadly, let us now deal with a faith that is part of it and recruited a growing number of followers in the West: Reincarnation.
 
This dogma, which is becoming more popular, is considered by many biblical. However, the biblical doctrine of salvation, on the one hand, and the idea of reincarnation, on the other hand, are actually based on contradictory principles.
 
Self-improvement along more lives?
 
Reincarnation teaches that we pay for our sins (in other words, we served) through our own training over several lives according to law "karma" (or karma). If you do bad in life now, but he served the next. However, we can gradually improve ourselves and thus, ultimately, everyone will reach the goal of "perfection" of "salvation" or "liberation". In contrast, the Bible says that we have only one life in which to come to the rescue (Evr.9: 27) ... even two, let alone the thousands or millions! Because we are depraved creatures, we will not ever be able to be good enough or perfect enough for us to satisfy God's holiness, or absolute perfection. God can not demand less.
 
This is why it was necessary to single incarnation (John 3:16,18) and once in the time of Jesus Christ, to bear in himself a conviction for man's sin, the latter can not by itself achieve the of perfection demanded by God. Christ died in our place taking the punishment for our sins. Notice that Jesus Christ will not ever die (Romans 6:9) and that appeared only once (Hebrew 9:25-28). The Bible says that spiritual improvement based solely on their own or save our personal efforts (as assumed reincarnation) is a hopeless way and we will never bring God (Galatians 1:8, 3:24). The work accomplished by Christ is perfect, she makes futile any attempt by man to save himself (Hebrew 10:14). Salvation is by faith and not by works (Ephesians 2:8,9, Luke 24:25,46; 1.Petru 2:24, 4:1, Hebrew 2:9,10,18, 9:26). The crucifixion of Jesus was laid before eternity past (Acts 2:23) and announced, among other things, 1000 years (Psalm 22), then 700 years (Isaiah 53) before the event takes place. If it were possible for man to save himself, God had committed an error when judging him Christ in our place, and this assumption is inadmissible.
 
In fact, reincarnation contradicts Christ's resurrection. God says the penalty of sin is death - physical death, as well as spiritual separation from Him. People die for that sin. (If there are no perfect people, they would die). The very fact that Jesus rose from the dead - a fact which is true if all the criteria of historical court records legală1 - proves that all sins were atoned for, not to omit any one (Romans 4:25). The punishment that fell upon him because of our sins was death and resurrection was proof that all sins were fully atoned. Everyone who believes in Christ so enjoy eternal life: a perfect life, personal, forever, in the presence of a perfect God.
 
"For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life" (John 3:16).
 
As a result, the reincarnation of the Biblical message is essentially the opposite. However, there are people who claim to have authentic experiences of reincarnation. It is curious to note that the occult "Oahspe" says that these experiences are etched in my mind by some evil spirits who play with their victim. This is a logical explanation of experience "validated" of past lives.
 
On a more erudite, even Dr. Ian Stevenson, who stands as the recognized authority can lay on reincarnation, insists it is perfectly possible to explain past-life experiences in that "possession" possible (Twenty Cases suggestive of Reincarnation , p. 377). While I think some cases are not explained by the hypothesis of possession, however we are convinced that no cases among those I met to be free of demonic possibilities. This includes phenomena (cited as "evidence") as those in which a new born baby signs similar to those found on the person who just died and whose spirit is supposed to incarnate in the baby. Fetus in the womb can be marked as a result of occult practices of their parents rather than as a result of a past life. Although such cases are rare, they still exist. For example, Levine in his book The Strange World of the Hare Krishna tells that a child born with red marks on his forehead telak (Telak: mark made with chalk on top of their obedience symbolizing the believers of Krishna). Swami Rama was born with a hole in the ear, as prophesied his guru.
 
Reincarnation and occultism have always been good house, and almost all occult movements support reincarnation. The data reported above are part of spiritual warfare described in Ephesians 6. The enemy is hiding behind these data souls to make them believe that there will be no future trial (Acts 17:31), but a breakthrough in the next life, which is supposed to be better.
 
Reincarnation Experiences imposed a soul and become real for him due to occult forces. It is easy for fallen angels (which have a good circumstances and things as they observed a long time) to choose any experience in the life of a deceased person and implanting it in the consciousness of a living person. For some, these facts will be evidence of reincarnation, yet they are apparently authentic, they are misleading.
 
On the other hand, the theory of reincarnation has many gaps, several of which were recognized by her followers. First, there is no evidence that it is checked over human history, for it would be things on earth to go all the better, when in reality just the opposite happens: it goes increasingly worse. On the other hand, evidence of these so-called experiences of reincarnation is impossible by the mere fact of their subjective nature, is also undefined, are difficult to confirm.
 
It must be emphasized that so many contradictions and great variety of theories, some mutually exclusive. Thus, the concept of reincarnation is it true transmigration (the lives of animals) or progressive (while remaining in the lives of people)? This thing is impossible to determine by empirical tests. Reincarnation hypothesis is of uncertain origin, but it is possible for it to come from Hinduism. (The idea that she is originally from Egypt and the Egyptians have been followers seems to be contradicted by their funerary practices. Indeed, why give so much trouble to preserve the body if the soul will then reâncarna one totally different?).
As was said above with regard to their relationship with the occult, reincarnation experiences are events designed to deceive, to deceive. In general, it is done in a spiritualist context often accompanied by altered states of consciousness. Those who provide such experiences, often at their trances, information about their alleged previous lives, which is actually contrary to the clear statements of the Bible. What we thought: the Word of God, whose credibility is evident to those who know him, or misleading claims of the occult?
 
Suffering in India and reincarnation
 
Historically speaking, the country believed in reincarnation is most and the one that suffered most. If reincarnation were a reality would be just the opposite. On the other hand, the vast majority of people in this country do not even remember how little of a single from their previous lives. If this were the case, they would be most inclined to accept with submission the sufferings imposed by past sins, knowing that their humble attitude and good works would give them a better life in future. Or, as confirmed by the facts, discrediting the theory of reincarnation and destroys only to the extent that suffering (so called to expiate past sins) and ignorance about past lives and deeds are bad people to practice evil.
 
Let's examine the other issues raised by the theory:
 
1. The karmic law is a sin to stop the suffering of others here, a fatalistic acceptance of suffering and evil.
 
2. Cases of demonic possession are current in trance experience reincarnation.
 
3. How can the inviolable law of karma to remain "suspended" over many lives?
 
4. If ignorance about reincarnation is an obstacle to spiritual progress, as Edgar Cayce and others argue, for the soul, before live in a body, would require forgetting himself reincarnation, thus hindering progress toward which he himself?
 
5. "Evidence" of reincarnation is almost always produce altered states of consciousness (hypnosis, drugs, occultism), and these states invites demonic intrusion and manipulation.
 
6. Western form is just an extrapolation of evolutionary theory, which has been scientifically proven failure. Dr. Cerminara, an occultist, said: "The theory of reincarnation is actually familiar theory of evolution transformed the psychological and cosmic. (It would be difficult to find theories whose combined effect has been more destructive to mankind in the latter hundred years than these two!).
 
7. At meetings of the occult, "spirits" are always very willing to provide information about reincarnation, and believe that they should know better things, because it is supposedly between two incarnations. However, in many cases, this information proves to be contradictory.
 
Jesus Christ, perfect and unique man, rejected the idea of reincarnation
 
Throughout its history, the human race we have no other perfect human being except Jesus Christ, and he rejected the idea of reincarnation. The only perfect man who ever lived said that the theory is not valid (see Gospel of John 9:1-3). (The possibility of sin in the maternal womb was, apparently, a doctrine of ra-Bini, where the disciples asked. However, the clear answer of Jesus denies any possibility of reincarnation. See also Matthew 25:46, Revelation 20:10 15).
 
Even advocates of reincarnation says that Jesus Christ was before anyone. If there is anyone who knows that the theory is true or false, then he is the one! Moreover, all the texts which deal directly or indirectly the subject is fundamentally opposed to this theory, such as Philippians 1:21,23; 2.Corinteni 5:1,4,8, Hebrew 9:27; 10:12, Acts 7:59, 17:31; Luke 23:43 (as a thief might be a higher life reâncarneze?), Psalm 78:39, 12:23 2.Samuel, John 3: 3.4 (where there is a physical rebirth); 2.Corinteni 6:2, Galatians 1:8,9, 2:16,21; 3:2,3,10-13,24 etc.
 
Philippians 1:21,23: "For to me to live is Christ and to die is ..." a cyclical reincarnation? ... No! A "Win." "I wish to go and ..." to return to earth in another life? ... No! "... To be with Christ!"
 
2.Corinteni 5:1,4,8: "... to leave this body and to stand by the Lord."
 
Romans 5:6; Hebrew 9:26: Christ died for our sins - for all sins. One sacrifice forever (Hebrew 10:12). There is no need to cleanse us from our own sins through several rebirths according to "laws" of karma. The work that Christ has already taken care of once and for all.
 
Hebrew 9:27: "As people are booked to die once, then comes ..." Reincarnation? No! "Judgement." (This verse does not say that it dies once in every life, be construed as followers of reincarnation).
 
Acts 17:31: Is there a future day of reckoning for the world. Reincarnation does not believe in a "day of reckoning."
 
Matthew 8:29: Even the demons know this.
 
2 Kings 2:11: Elijah never saw death. It's very strange that one who is in the eyes of followers reincarnation in the Bible, evidence of their doctrine, never knew the common fate of all men: death. The result was a less orthodox Reincarnation! But here are erroneous beliefs. Jesus referred to John the Baptist as "Elijah to come" (Matthew 11:4). However, in Luke 1:17, John the Baptist explained that it had to precede the Messiah in the spirit and power of Elijah, which is something else than to be himself Elijah. In Matthew 17:3, the disciples saw Elijah as John the Baptist is not Elijah. If John the Baptist was Elijah, when Elijah could not reappear, he nemaiexistând. Jesus could not therefore give to understand that John the Baptist was Elijah reâncarnat. Elijah Elijah was still alive. On the other hand, in John 1:21, John the Baptist himself says explicitly that he was not Elijah. (If you can not remember that he was Elijah or not, it would have been less dogmatic). In the passage in Matthew 11:14 ("And if you want to understand, he is Elijah who is to come"), the word "is" not literally, just like in Jesus' words about the bread: "It is My body. " Jesus let them understand that John the Baptist was fulfilling prophecy of Malachi 4, which had to be messianic forerunner Elijah, and what was effective.
 
Acts 7:59: Stephen invokes the Lord and say: "Lord Jesus, receive my spirit." He enters that very moment in the presence of Jesus (ie God - could not go above). He did not have to go through dozens, hundreds or thousands of reincarnations. On the other hand, Jesus was standing, waiting to receive him.
 
Luke 23:43: Jesus said to the thief on the cross (a man who, if we are to believe the theories of reincarnation, must surely be reincarnated in another life to suffer worse then many other incarnations ...): " Today, thou shalt be with Me in Paradise. "
 
Bible as a whole rejects reincarnation
 
The theory of reincarnation is a diversion concocted entirely by Satan. It attacks the main Christian doctrines. For one who is enslaved by it, to believe in Jesus as personal Savior has absolutely no sense, as he has no sense of fear or expect a court in the next life.
 
Reincarnation, Bible contradicts virtually all major points:

Christianity
Reincarnation
Believe in a trial which is eternal, after death. It is God who judges us.
Claims that we have more lives, even thousands, to make us better. But we judge.
Believe in the atonement made by Jesus Christ for our sins.
Declare that we do not need saving or rescue there's no need to do, given the nature of "reality."
Believe in a place that is eternal hell.
He says everyone will be "saved" at the end (absorbed in the divine).
Believe in the divinity of Jesus Christ.
Vague and conflicting notions of "God." He claims that Jesus had no need of God, He was simply more advanced than others (suffered multiple incarnations).
Believe in a personal devil, Satan, and of fallen spirits - demons.
Evil is not simply a result of human choice. Human institution Satan invented it. Evil spirits are human spirits who are awaiting a retrograde reincarnation - not demons.
Believe that the Bible is the only Word of God for mankind.
It is opposed to biblical concepts (for ex. Hebrew 9:27). He claims that all religious writings are communications from God or the spirit world to help the man.
We believe in a personal God, triune: Father, Son and Holy Spirit.
Deny the existence of a triune personal God. Ultimate reality is often impersonal karmic law.
Believe that Heaven is a distinct, eternally.
He says there are many areas of the progressive spirit.
Believe that Jesus Christ was without sin.
Deny these realities, no one is perfect (some say that now Christ has reached perfection, but that before he was a sinner like everyone else).
Believe in the physical resurrection of Christ for eternity.
He denies this, he will return at another Reincarnation or will not return at all.
Believe in personal resurrection and immortality.
Previous individual person is doomed forever or destroyed at the new incarnation.

Finally, the implications are considerable moral is reincarnation. We will consider here only three:
 
1. Abortion. Occult literature is found on several occasions invoked the concept of reincarnation to justify abortion (the fetus would become "alive" than the moment in which "spirit" enters into it, that in general the moment of birth, never to conception or in early six months); communications Spiritualist indeed often encourage abortion because the fetus would not only be "dead meat" before birth, babies only "want" should be allowed to live, only parents should be fully responsible children. We see from this that the doctrine of reincarnation leads to irresponsibility and so even sexual immorality (prostitution, fornication).
 
2. Adultery and divorce, in other words, an attack against the family. Often people are advised by spiritualists guides by followers of reincarnation, mediums, healers, or by committing adultery or divorce because they would be married with their real faces "suflet-frate/soră", ie one that had lived in a previous life. If these individuals want to submit the spiritual point of view, should then join this new partner under the threat of suffering the karmic consequences. I read about many cases of adultery and divorce occurred because of this teaching, that it is clear that we have enough things here to ponder seriously. For many people this doctrine is merely a pretext for sexual immortality or just an excuse for a failed marriage!
 
3. Trend in bisexuality and homosexuality. Male and female role, they say, is temporary, not permanent. Each of us has lived millions of lives as a member of the opposite sex. A man can say to that is a female spirit who chose to live in this body, and vice versa. It follows that heterosexual relationships are only one possibility. This is one of the reasons why so many Eastern gurus are bisexual. (This way of seeing and doing things is fundamentally opposed to the primary order created by God, as in Genesis tells us).
 
In conclusion, we can say that Reincarnation is one of the most perverse notions that have ever ascended the human heart. Christians have to reject most definitely. Those who know the Bible are not surprised to find that parapsychology is a fervent advocate of this mystification called Reincarnation.Alte legături (other links) :


Alege ceva mai bun  (şi alimentaţie)   (doar limba română)


Apocalipsa lui Ioan  (doar limba română)


Câteva impresii despre lumea în care trăim  (doar limba română)
             http://desprelumea.blogspot.com/


Ce spune Biblia despre Ocultism  (doar limba română)


Despre cunoştinţa de Dumnezeu (About acquaintance of God)  (limba română şi engleză)


Despre adevărul bun. About good Trutly (Truth)  (limba română şi engleză)


Epistola sobornicească a lui Iuda  (doar limba română)